Felle reacties over naamswijziging IJsselhof Gouda

Door Marianka Peters

Gouda - Respectloos, wanstaltig tot misselijkmakend en gotspe. De reacties van Gouwenaars op de naamswijziging van begraafplaats IJsselhof naar 'Yardenhuis Gouwestreek' liegen er niet om.

Sinds begin deze maand is de naam IJsselhof op de muur rond de begraafplaats aan de Goejanverwelledijk gewijzigd in 'Yardenhuis Gouwestreek'. Voor deze naamswijziging heeft het college al vorig jaar juli schriftelijk toestemming gegeven, maar dit is noch met de raad, noch met de Gouwenaars gecommuniceerd. "Een gemiste kans," vindt SGP-fractievoorzitter Jacques Rozendaal. Omdat de partij toch al opheldering van het college wilde omtrent de extra druk rond crematies en begrafenissen, is ook naar de reden van de naamswijziging gevraagd. "Voor de SGP is het onacceptabel als naamgeving IJsselhof niet terugkeert. Een begraafplaats is geen voetbalstadion waar de grootste sponsor de naam bepaalt. De IJsselhof is een gemeentelijke functie en lange historie. Veel Gouwenaars hebben een emotionele binding met die naam en plek.  Dat moet zo blijven," aldus Rozendaal.  
In een reactie laat de gemeente weten dat zonder schriftelijke toestemming van de gemeente, de naam Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd. "In mei 2017 heeft Yarden om goedkeuring gevraagd van de naamswijziging van 'Begraafplaats en Crematorium IJsselhof' in 'Yardenhuis Gouwestreek'. Deze naamswijziging is besproken met de portefeuillehouder Stedelijk beheer en deze heeft dit ter kennisname aangenomen. Het gaat hier om de naam die Yarden zelf hanteert. De naam van de lokatie blijft IJsselhof, en in gemeentelijke uitingen blijven we de naam IJsselhof gebruiken," stelt het college.

Volgens een woordvoerder van Yarden past de naam 'Yarden Begraafplaats en Crematorium IJsselhof' niet meer binnen de visie van Yarden. (...) Naast cremeren worden er steeds meer plechtigheden en condoleances verzorgd. Ook krijgt het gebouw meer en meer een multifunctioneel karakter, met lezingen, herinneringsconcerten en andere bijeenkomsten. Vandaar dat de naam 'crematorium' niet meer toereikend isen soms mensen afschrikt. In sommige culturen is een crematorium niet gepast, waardoor Yarden niet kan voldoen aan de wensen van iedereen. Terwijl het de missie van Yarden is om een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken."

Yarden bevestigt dat de naam IJsselhof voor de begraafplaats behouden blijft, al is deze naam van de muur en alle publicatieborden is verdwenen. "Alsof ik een verzekeringskantoor binnen ga, in plaats van mijn vrouw bezoeken," stelt een Goudse weduwnaar. "Ik vind het schandalig." Ook andere Gouwenaars reageren onthutst. Zij delen hun mening massaal op de facebookpagina 'Behoud naam IJsselhof Gouda.' "Om een commerciële naam te geven aan een begraafplaats vind ik ontzettend respectloos voor de nabestaanden en diegenen die er begraven zijn," vat Margriet Amersfoort haar gevoel samen.

Toch vindt het college dat de nieuwe benaming goed aansluit bij de brede activiteiten die er worden aangeboden. Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. "Vandaar dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging. De portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de lokatie geplaatste aanduiding."

Goudse Post
Meer berichten