Nico Voogt van Gouda Onderneemt, Minister Carola van Nieuwenhuizen en Ronald Verkuijl en Willem Jan van Tilborg, beiden VVD Gouda met de inmiddels bekende sleutel. Foto: Marianka Peters
Nico Voogt van Gouda Onderneemt, Minister Carola van Nieuwenhuizen en Ronald Verkuijl en Willem Jan van Tilborg, beiden VVD Gouda met de inmiddels bekende sleutel. Foto: Marianka Peters

Afsluiting toerit 11 desastreus

Door Marianka Peters


Gouda - De grote sleutel, die symbool staat voor de actie tegen de afsluiting van de toerit 11 richting A12/A20, is maandagavond overhandigd aan Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen ging zij samen met het campagneteam langs de deuren in Westergouwe. Alvorens op stap te gaan was er een ontvangst in de VVD-winkel aan de Kop van de Kleiweg, waar Goudse ondernemers nogmaals het belang van het openhouden van de toerit 11 richting A12/A20 benadrukten. Naast de vooral economische problemen schuilt er wellicht nog een groter probleem. "Het afsluiten van de toerit is desastreus voor het Groene Hart Ziekenhuis," aldus Godfried Barnasconi van de Raad van bestuur van het GHZ. "Niet alleen voor bezoekers, maar omdat wij het enige ziekenhuis in de regio zijn, zijn wij ook afhankelijk van een snelle verbinding met academische ziekenhuizen. Als de Amaliabrug op de parallelstructuur open staat, hebben we een groot probleem, omdat er geen alternatief is." Tevens kreeg de minister de eerste resultaten van de petitie aangeboden, die maar liefst 5000 handtekeningen heeft opgeleverd. "En zolang er geen zekerheid is loopt de petitie door," aldus Nico Voogt van Gouda Onderneemt. Zowel de gemeente Gouda als de verenigde ondernemers uit de gehele regio hebben hun zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat waarin alle argumenten op een rijtje staan. De Minister stond open voor deze zorg en zegde een ontmoeting toe om mogelijke alternatieven die Gouda Onderneemt inmiddels aan het schetsen is, te bespreken.

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox