De groep sympatisanten van Mooi Bolwerk in betere tijden. Foto: Marianka Peters
De groep sympatisanten van Mooi Bolwerk in betere tijden. Foto: Marianka Peters

Mooi Bolwerk trekt stekker uit overleg

Door Marianka Peters

Gouda - Stichting Mooi Bolwerk trekt zich terug uit overleg met ontwikkelaar Compartijn. Mooi Bolwerk draagt geen medeverantwoordelijkheid voor het volbouwen van de Potterspoort.

In 2015 werd Mooi Bolwerk opgericht met als doel een verantwoord alternatief voor het braakliggende terrein te realiseren in plaats van het volbouwen van het Bolwerk. Ontwikkelaar Compartijn is voornemens hier een kleinschalig zorgcentrum voor Alzheimerpatiënten te realiseren. "Er zijn gesprekken gevoerd met alle politieke partijen en bijeenkomsten gehouden om buurtbewoners en geïnteresseerden te mobiliseren. Met alle binnenstadsorganisaties hebben we van gedachten gewisseld om tot een eensgezind standpunt te kunnen komen. Binnenskamers troffen wij slechts medestanders," meldt voorzitter Jaap Mulder. "Helaas hebben we geconstateerd dat we in de Goudse ambtenarij en politiek niet de partners hebben gevonden voor een mooie en waardevolle herbestemming van één van de poorten van Gouda. Er zijn vele momenten de revue gepasseerd waarop de politiek met brede steun uit de burgerij een alternatief plan had kunnen ontwikkelen. Wij hebben slechts desinformatie, vertragingstactieken en misleiding ondervonden."

Mooi Bolwerk heeft een eigen "Plan voor de stad" geschreven waarin een lans is gebroken voor meer groen, duurzaamheid en vergroting van de leefbaarheid van de Goudse binnenstad. "De door de gemeente voorgestelde klankbordgroep en door Compartijn als "taskforce" betiteld, mag slechts instemmend jaknikken en de fraai vormgegeven presentaties accepteren. Wij passen hiervoor," benadrukt Mulder. "Burgerinitiatief en burgerparticipatie gedijen enkel bij een formele en een juridische status. Zo niet, dan is er geen sprake van pariteit of ruimte voor evenwichtige besluitvorming en mag men de plantjes uitzoeken voor een in onze ogen schaamlapje aan resterend groen. Deze klankbordgroep is mislukt."

Ontwikkelaar Compartijn en de gemeente Gouda hebben nog niet kunnen reageren op het besluit van Mooi Bolwerk.

Marianka Peters
Meer berichten