Sandra Harkes en René de Kruyf luiden de noodklok voor een reddingsplan voor behoud kinderboerderij. Foto: Marianka Peters
Sandra Harkes en René de Kruyf luiden de noodklok voor een reddingsplan voor behoud kinderboerderij. Foto: Marianka Peters

Kinderboerderij in zwaar weer waardoor sluiting dreigt!

Door Marianka Peters

Gouda - 'Als er niets gebeurt, is het volgend jaar einde verhaal en moet de kinderboerderij dicht.' Deze onverbiddellijke boodschap doet René de Kruyf, penningmeester kinderboerderij De Goudse Hofsteden.

In 2011 werd ook al eens de noodklok geluid, toen de jaarlijkse subsidie van 208.000 euro per jaar in forse stappen werd afgebouwd tot 95.000 euro. Daarvan vloeit de helft terug naar de gemeente voor huur van de boerderij, die bovendien jaarlijks wordt verhoogd. Dankzij verschillende acties en donaties kon de kinderboerderij toen ternauwernood het hoofd boven water houden. Nu, 7 jaar later, dreigt de kinderboerderij alsnog kopje onder te gaan, als er geen extra subsidie of inkomsten komen. "De Chocoladefabriek, Garenspinnerij en Schouwburg krijgen al veel subsidie en zijn vorig jaar riant aangevuld," stelt De Kruyf. "Wij zijn van mening dat wij ook een belangrijke functie hebben binnen de Goudse samenleving. Als kinderboerderij doen wij veel meer dan families en kinderen ontvangen. Wij hebben ook een verantwoodelijkheid richting scholen, de zorgsector en Gemiva."
Met gemiddeld 120.000 bezoekers per jaar heeft de kinderboerderij niet te klagen over publieke belangstelling. "Dat is mede te danken aan één van onze basisprincipes, dat wij geen commerciële instelling willen worden door entree te gaan heffen, zoals de wethouder financiën voorstelde," vult beheerster Sandra Harkes aan. "Wij zijn een laagdrempelige voorziening waar iedereen welkom is, ook diegene met een hele smalle beurs."

Over de oorzaak van het exploitatietekort steekt het bestuur de hand in eigen boezem. "Wij hebben overleg gehad met wethouders Hilde Niezen en Jan de Laat. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is toen een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het bedrag dat we structureel nodig hebben om te kunnen draaien," legt De Kruyf uit. "Daar kwam een bedrag van 12.000 euro uit, terwijl het in werkelijkheid 42.000 moet zijn. Er is een verkeerd beeld ontstaan doordat in de exploitatie de extra donaties voor de waterspeelbaan en nieuwe keuken zijn meegeteld.

Maar die donaties waren eenmalig en zijn per abuis als jaarlijkse inkomsten meegenomen. Al met al scheelt dit zo'n 30.000 euro. Het is heel vervelend dat we dit te laat hebben ontdekt, maar we hopen dat een en ander kan worden bijgesteld, zodat we weer op ons oude subsidiebedrag van rond de 145.000 euro per jaar uitkomen."
Binnenkort gaat het bestuur van de kinderboerderij weer in gesprek met de wethouders over de ontstane situatie. Hoewel er nog geen reddingsplan ligt, is rustig afwachten er niet bij. "We moeten de boer op om geld binnen zien te halen, door extra activiteiten te organiseren, want we redden het niet meer," stelt Harkes. "We hebben gedaan wat we konden om te bezuinigen. We hebben al veel dieren weg gedaan, maar de dieren minder eten geven is natuurlijk geen optie."

Een rondje kinderboerderij levert geschokte reacties van bezoekers op. "Het zou vreselijk zijn als de kinderboerderij dicht moet," vertelt een jonge moeder, die niet bij naam genoemd wil worden. "Als alleenstaande moeder moet ik van een minimum rondkomen. Ik heb geen tuin, maar hier kunnen mijn kinderen heerlijk spelen. Als je straks entree moet betalen, kun je net zo makkelijk naar een in- doorspeeltuin gaan. Ik kan dat niet betalen."

Goudse Post
Meer berichten