Wethouder 'verzuimt' raad te informeren over A12

Door Marianka Peters

Gouda - Vorige week werd bekend dat de afritten 'Goudse Poort' en 'Gouda' op de A12 niet worden opgeheven. Wethouder Hilde Niezen wist dit op 13 december 2017 al, maar verzuimde de raad hierover te informeren.

"Dat de raad niet is geïnformeerd, berust op een misverstand," hield de wethouder de raad woensdagavond voor. De Goudse VVD neemt daar geen genoegen mee. "Onbegrijpelijk," stelt fractievoorzitter Ronald Verkuijl (VVD). "De wethouder gaf aan dat ze eind 2017 al wist dat in ieder geval de problemen met de afritten was opgelost. Het is voor de VVD dan ook onbegrijpelijk waarom ons college de onrust die ontstaat bij bewoners en ondernemers niet in perspectief plaatst, voor een groot deel wegneemt, en aan de slag gaat om de resterende knelpunten aan te pakken."

De afritten op de A12 blijven dus bestaan, maar of de oprit vanuit Gouda richting Rotterdam/Den Haag blijft bestaan, is nog de vraag. Mogelijk wordt de oprit deels opgeheven. Dat betekent dat verkeer richting Den Haag via de parallelstructuur wordt geleid. "Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals het behoud van de oprit richting Rotterdam," stelde wethouder Niezen. "De oprit richting Den Haag zou kunnen worden geschrapt, omdat het weven over drie banen richting Den Haag vaak voor gevaarlijke situaties zorgt. Hierover is nog geen besluit genomen."

In een reactie laat Nico Voogt van Gouda Onderneemt, die een petitie voor het behoud van de op- en afritten op de A12 heeft opgestart, weten enigzins verrast te zijn. "Ik ben bij twee bijeenkomsten geweest waar gesproken is met meerdere aanwezigen/organisaties. Onomstotelijk is daar gesproken over afsluiten afrit 11, bij ons alom verbazing, discussie en onbegrip.
Afgesproken werd om te komen met alternatieven en andere denkrichtingen. Als er daarna een bijeenkomst is in Den Haag waar wordt besproken dat afrit vermoedelijk buiten schot kan blijven ( geen schriftelijke toezegging) maar dat focus dan zeker ligt op sluiten toerit Rotterdam en Den Haag dan is mijns inziens de afrit niet hard van de baan maar is er extra inzet op het in ieder geval door laten gaan van een denkrichting. RWS (=Rijkswaterstaat) heeft mij gebeld en ook aan mij gemeld dat de afritten niet meer ter discussie stonden, maar de discussie nog wel en zeer nadrukkelijk op de toeritten was. Daarna is de petitie aangepast. De verwarring is ontstaan bij RWS, wordt het een oprit of vooral toerit. We blijven ons focussen op het doel, het openhouden van de toerit."

De VVD zegt teleurgesteld te zijn. "De bereikbaarheid van Gouda is ontzettend belangrijk. Elke inzet voor het behoud van af- en toeristen in Gouda is dan natuurlijk ontzettend nodig als daar discussie over ontstaat. Dat ook campagne voerende politieke partijen in Gouda slecht geïnformeerd zijn is daarbij natuurlijk zorgelijk. Wij zijn hier nog niet klaar mee!"

Het was dan ook een inkoppertje dat de door Gouda Positief ingediende motie om formeel bezwaar te maken tegen de afsluitingen van de op- en afritten van/naar Gouda A12/A20 bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, unaniem werd aangenomen. In het bezwaarschrift moet namens de gemeenteraad, organisaties zoals Gouda Onderneemt, de ondertekenaars van de petitie en alle andere Gouwenaars, worden benadrukt dat er geen enkel draagvlak bestaat in Gouda en omgeving voor de afsluiting(en). De voltallige raad wil dat het plan voor de afsluitingen defintief van tafel gaat.

Marianka Peters
Meer berichten