Gemeente past informatie afvalbeleid aan

Door Marianka Peters

Gouda - Niet alleen het nieuwe afvalbeleid kende een moeizame start, ook de informatie op de website van de gemeente zorgde voor onduidelijkheid. Inmiddels is de website met de juiste informatie aangepast.

Het artikel in de Goudse Post van 24 januari met betrekking tot de betaling per containerleging heeft veel reacties opgeleverd. In het artikel zei wethouder Hilde Niezen duidelijk dat pas in 2019 per leging van de container of gebruik van de ondergrondse container dient te worden betaald. "Alle Gouwenaars betalen dit jaar nog een vast bedrag. Dit jaar wordt het aantal legingen per container geteld. Pas volgend jaar gaat men per leging extra betalen. Dat geldt ook voor de gele zakken, waarvoor volgend jaar betaald moet worden. Daar staat tegenover dat het vastrecht fors naar beneden gaat."

Op de website van de gemeente stond echter vermeld: ´De afrekening van het aantal ledigingen in 2018 gebeurt begin 2019 door de BSGR bij de Afvalstoffenheffing 2019´. Hierdoor werd ten onrechte de suggestie gewekt dat men dubbel moet betalen. Dat is dus niet het geval. Hierbij de aangepaste tekst op de website van de gemeente.

Afvalstoffenheffing 2019

Vanaf 2019 bestaat de afvalstoffenheffing uit een laag vast bedrag van € 209 en een variabel deel. Het variabele deel bepaalt u zelf. Zo heeft iedereen persoonlijk invloed op de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing.

> Voor gebruikers grijze en ondergrondse containers

Het variabele deel van 2019 is gebaseerd op het aantal keren dat u de grijze container in het jaar ervoor (2018) aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. In 2018 wordt alléén geteld. Bij de afvalstoffenheffing van 2019 wordt dit aantal aanbiedingen/inworpen vermenigvuldigd met de prijs.

De afvalstoffenheffing 2019 is dan:

Bij gebruik van een grijze containervast bedrag van € 209 + aantal keer legen in 2018 x prijs
(kleine grijze 140 liter container: € 3,50 per keer laten legen,

grote 240 liter container: € 6,00 per keer laten legen)

Bij gebruik van een ondergrondse container vast bedrag van € 209 + aantal inworpen in 2018 x prijs
(normale 60 liter inworpopening: € 1,50 per inworp,

kleine 30 liter inworpopening: € 0,75 per inworp).


> Voor gele zakken gebruikers (binnenstad)

Gebruikt u betaalde gele zakken? Het variabele deel bestaat uit de kosten van de gele zakken die u in 2019 gebruikt (en dus moet kopen).


De afvalstoffenheffing 2019 is dan:
vast bedrag van € 209
+ de kosten voor de aankoop van de zakken die u al zelf betaalt.
(30 liter zak: € 0,75 per stuk, 60 liter zak: € 1,50 per stuk)

Marianka Peters
Meer berichten