Geen krachtmeting maar de krachten bundelen is de overtuiging van Jan Willem Vermeulen en Mohammed Mohandis. Foto: Marianka Peters
Geen krachtmeting maar de krachten bundelen is de overtuiging van Jan Willem Vermeulen en Mohammed Mohandis. Foto: Marianka Peters

Stagegarantie voor iedere leerling

Door Marianka Peters

Gouda - Naar schatting ronden ieder jaar zo'n 2000 leerlingen hun stageperiode met succes af. Tegelijkertijd dreigen jaarlijks tientallen jongeren buiten de boot te vallen omdat ze geen stageplek kunnen bemachtigen. Omdat iedere leerling recht heeft op een stageplek starten de Goudse serviceclubs een offensief om deze stages mogelijk te maken.

Initiator van het stageproject is voormalig Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis, nu kandidaat voor de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als Tweede Kamerlid schreef hij in 2013 al een initiatiefnota 'Stagegarantie', die hij nu gaat 'vertalen' naar Gouds model. Vanavond werd in het bijzijn van wethouder Jan Willem van Gelder de aftrap gegeven voor het project Stagegarantie, waaraan ook de zeven Goudse serviceclubs, als Lions, Rotary, JCI en Soroptemisten hun commitment hebben gegeven. De serviceclubs gaan binnen hun eigen netwerk op zoek naar stageplaatsen. "Geen stage betekent geen diploma en geen diploma betekent geen baan," stelt Mohandis. "We kennen allemaal de gevolgen. Deze jongeren hebben geen uitzicht, gaan rondhangen en daardoor begint de ellende, dat zelfs kan leiden tot een veiligheidsvraagstuk." De doelstelling is een sluitende stageoplossing voor alle leerlingen, zowel voor VMBO, MBO als HBO. Volgens Mohandis zijn er verschillende oorzaken waardoor tientallen jongeren geen stageplek vinden. "Ik doel niet op de jongeren die de kantjes ervan aflopen, maar de echt gemotiveerde leerlingen, die het niet lukt om een stageplek te vinden, doordat ze geen netwerk hebben. Soms hebben ze hun naam of achtergrond niet mee, terwijl ze heel welwillend zijn." Jan Willem Vermeulen, voorzitter Rotary Gouda-Bloemendaal, die namens de serviceclubs optreedt, is laaiend enthousiast. "Ruim een jaar geleden had ik een gesprek met burgemeester Milo Schoenmaker over een gezamenlijke bijdrage van de serviceclubs voor Gouda 750 jaar," vertelt hij. "We kwamen al snel tot de conclusie om de verbinding in Gouda te zoeken en te zorgen dat gemotiveerde leerlingen een stageplek krijgen. Binnen de serviceclubs zitten ondernemers met een mooi netwerk, die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Volgens Mohandis is het creeëren van stageplekken ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. "In ieder geval zou de gemeente het goede voorbeeld moeten geven, door jaarlijks een bepaald percentage aan stageplekken te bieden en dan niet alleen voor de HBO'ers, ook voor MBO'ers, waar het tekort schrijnend is. Als de gemeente dit doet, kun je het ook binnen het bedrijfsleven afdwingen."
Daarnaast pleit Mohandis voor een stageloket binnen de gemeente, een kaartenbak met stageplekken, waaruit leerlingen kunnen kiezen. "Een jongere die geen stageplek weet te vinden, kan nergens terecht en staat er helemaal alleen voor. Niemand voelt zich verantwoordelijk, terwijl het doel is om de stages sluitend te krijgen."
Vermeulen vult aan: "Wat zou het mooi zijn als we de komende vier jaar iedereen binnen het VMBO, MBO en HBO kunnen helpen en dan vervolgens een groot verbindingsfeest op de Markt te organiseren, waarbij al die jongeren en families aanwezig zijn."
Het ligt in de bedoeling om in september de eerste stageplekken aan te kunnen bieden. Het (digitaal) stageloket binnen de gemeente moet dan ook klaar zijn. "Nogmaals, gezamenlijk willen we ervoor zorgen dat geen enkele jongere meer buiten de boot valt."

Marianka Peters
Meer berichten