Dijkgraaf Hans Oosters ziet zijn huis onder water staan als er een dijk doorbreekt. Gerdien Tober stelde hem gerust met een overlevingspakket. Foto: Marianka Peters
Dijkgraaf Hans Oosters ziet zijn huis onder water staan als er een dijk doorbreekt. Gerdien Tober stelde hem gerust met een overlevingspakket. Foto: Marianka Peters

'Help, mijn huis gaat kopje onder'

Door Marianka Peters

Haastrecht - Het was even schrikken voor dijkgraaf Hans Oosters, toen hij zijn adres intoetste. Binnen een paar seconden gaf de computer aan dat zijn huis bij een eventuele dijkdoorbraak drie meter onder water komt te staan.

Digitaal filmpjes over dijkbeveiliging en dijkversterking bekijken, is onderdeel van de nieuwe expositie 'Dijken, onze veiligheid'. "Wij zijn een museum met historisch erfgoed en geven bezoekers een kijkje in de geschiedenis," stelde Gerdien Tober, voorzitter van Gemaal de Hooge Boezem. Gerdien nam als voormalig hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard op 1 december de voorzittershamer over van Kees Dogterom. "Tegelijkertijd gaan we ons steeds meer bezighouden met de toekomst. De afgelopen weken hebben we wel gezien hoe belangrijk de waterschappen zijn, zodat wij droge voeten houden." Dijkgraaf Hans Oosters deed er nog een schepje bovenop. "Mensen vergeten nog wel eens dat ons land door de lage ligging direct aan zee heel kwetsbaar is. Nederland staat op de risico-index op nummer twee van de wereld, vlak achter Bangladesh. Ik verzin het niet, dit zeggen de Verenigde Naties," aldus Oosters. "Het werk dat wij doen is actueler en urgenter dan ooit. Goed waterbeheer betekent dat je alle veranderende omstandigheden een stap voor moet blijven. Doe je dit niet, dan komt de ramp eerder dan je maatregelen hebt getroffen." Volgens Oosters is het belangrijk dat men zich bewust wordt van het veranderende klimaat, waaronder de stijging van de zeespiegel, hogere rivierafvoeren, hevige clusterbuien afgewisseld met periodes van langdurige droogte. "We worden constant op de proef gesteld. Daarom worden dijken verstevigd, dammen geplaatst en boezemgebied gecreëerd. Daar zijn we nooit klaar mee, dus zal er altijd aan gewerkt worden." De bewustwording van de gevaren draagt de Hooge Boezem graag uit op haar 4000 bezoekers, waaronder 2200 scholieren die het gemaal afgelopen jaar bezochten. "Deze educatie past bij de toelichting op de waterwerken. Onderbelicht was tot nu toe de beveiliging van de inwoners tegen het water. Met deze expositie besteden we hier meer aandacht aan. Zeker in het licht van de vele dijkversterkingswerken die de afgelopen jaren aan de Lek en de Hollandsche IJssel zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd gaan worden", aldus Tober.

De tentoonstelling is op 3 en 4 februari te bezichtigen van 13.00 tot 16.00 uur. Drie ooggetuigen van de watersnoodsramp van 1 februari 1953 vertellen dan in een filmverslag over hun eigen ervaringen met het kolkende water. Voor meer informatie: http://www.gemaalhaastrecht.nl

Marianka Peters
Meer berichten