Foto: google
Foto: google

Theehuis Rijkestraat een jaar dicht

Gouda - Het theehuis aan de Rijkestraat blijft de komende 12 maanden gesloten op grond van het Handhavingsbeleid horeca en APV en het overtreden van de Opiumwet. Dat heeft burgemeester Milo Schoenmaker vandaag bekend gemaakt. Deze sluiting volgt aansluitend op de sluiting van 2 weken.

Tijdens een controle in het Theehuis op 7 januari heeft de politie een hoeveelheid drugs aangetroffen die wijst op handel in drugs. Naast de hoeveelheid drugs heeft de politie meerdere keren geconstateerd dat het gebruik van (soft)drugs werd toegestaan in het Theehuis. Daarnaast is in de nacht van 7 op 8 januari het Theehuis beschoten.
Door de beschieting en de aanwezigheid van drugs vormt het Theehuis een ernstige bedreiging van de openbare orde en de veiligheid voor de omgeving. Uit informatie van de politie is gebleken dat het aantreffen van de verdovende middelen niet op zichzelf staat. Het Theehuis is een verzamelplaats voor personen die zich bezig houden met drugsdeals, inbraken en dergelijke. De politie heeft al diverse malen verdachten in het Theehuis gearresteerd.

Verder is duidelijk dat het Theehuis leidt tot overlast in de omgeving. Dit wordt benadrukt door het feit dat de overlast drastisch is afgenomen in de periode dat het Theehuis gesloten was gedurende de periode eind 2015 tot medio 2016. Het toepassen van bestuursdwang tot het sluiten van een pand, die door de burgemeester genomen kan worden, is een zware maatregel. Elke situatie is uniek en de sluitingsduur hangt af van diverse criteria zoals: aangetroffen hoeveelheid drugs, mate van gevaar voor omgeving, mate van overlast, historie van het pand / de inrichting met betrekking tot overlast, waarschuwingen etc.

Saillant detail is dat de eigenaar van het Theehuis, de heer Rachid Tighadouini, is verwikkeld in een onteigeningsprocedure voor een aantal in zijn bezit zijnde panden aan de Rijkestraat, waaronder het Theehuis. De laatste panden aan de Rijkestraat maken deel uit van de herontwikkeling Gouda Oost. Deze ontwikkeling wacht op de sloop van het complex, bestaande uit winkels met bovengelegen woningen. Zeven van de 17 panden zijn in eigendom overgedragen aan Woonpartners, die het gebied gaat herontwikkelen. Omdat het tot nu toe niet is gelukt om de laasste tien panden (van drie eigenaren, waaronder Tighadouini) aan te kopen, is het noodzakelijk de onteigeningsprocedure, waarvoor de raad reeds in 2016 heeft beslist, door te zetten.

Voor dit deelgebied is de bestemmingsplanprocedure reeds afgrond. Hier komen 20 eengezinswoningen en 20 appartementen. De inzagetermijn van de onteigeningsstukken is inmiddels verstreken. Op 9 februari wordt een hoorzitting gehouden in het Huis van de Stad. Naar verwachting zal in het najaar van 2018 de gerechtelijke procedure starten over de hoogte van de schadevergoeding. Deze procedure kan zes tot acht maanden duren. Naar verwachting kan de gemeente in 2019 beschikken over het eigendom van de panden aan de Rijkestraat.

Marianka Peters
Meer berichten