Afrit Goudse Poort blijft!

Gouda - Rijkswaterstaat ziet af van het plan om de afrit Goudse Poort (A12) te laten vervallen. 

'Een klein beetje winst' stelt Nico Voogt van Gouda Onderneemt. 'Maar plan om de toerit Rotterdam en Den Haag te laten vervallen blijft vooralsnog nog staan. Daar zijn wij heel ongelukkig mee.' Belangrijk blijft het volgens Voogt om de petitie te blijven tekenen voor het gehoud van de rechtstreekste toerit Rotterdam en Den Haag. 

Rijkswaterstaat doet momenteel een studie naar de mogelijkheden om de doorstroming op de A20 van Nieuwerkerk ad IJssel tot en met Gouda op de A12 en vice versa, te verbeteren. Daarbij wordt een variant bekeken waarbij de toe- en afrit op de A12 bij Gouda worden afgesloten. Het verkeer van en naar Gouda moet dan gebruik maken van de nieuw aangelegde parallelstructuur bij Moordrecht/Waddinxveen. Dit betekent veel omrijden over een 80km weg met verkeerslichten, bochten en een brug over de Gouwe die regelmatig open gaat. Ondernemersvereniging Gouda Onderneemt die de belangen vertegenwoordigt van Goudse ondernemers wil deze variant van tafel. 

Petitie

Een belangrijk onderdeel van de realisatie van elke variant is draagvlak bij belanghebbenden. Gouda Onderneemt is daar stellig in, voorzitter Nico Voogt: 'Onder ondernemers in de regio is gewoon geen draagvlak voor de variant waarbij de toe- en afrit Gouda verdwijnt. Het zou een flinke teruggang betekenen in economische activiteit in en om Gouda. De voorspellingen daarbij zijn helder: vestigingsklimaat voor ondernemers, aantrekkelijkheid als werkstad voor forensen en voor bezoekers staan zwaar onder druk. Terwijl juist daar de laatste jaren grote vooruitgang is geboekt!". Via een petitie vraagt Gouda Onderneemt daarom alle belanghebbenden in en om Gouda, bewoners en bezoekers van Gouda steun te betuigen om deze variant in de planvorming van tafel te krijgen.

Marianka Peters
Meer berichten