Teken petitie tegen afsluiting afrit A12!

Gouda - Het Goudse bedrijfsleven én de politiek is verbijsterd over het plan van Rijkswaterstaat om de afslag Gouda op de A12 uit de richting Rotterdam af te sluiten. Inmiddels komen er ook steunbetuigingen vanuit politiek Den Haag binnen om Gouda toch vooral bereikbaar te houden. Maar dat is niet genoeg. Daarom heeft Gouda Onderneemt een petitie opgezet om een breed draagvlak te creeëren voor behoud van de afrit.

Rijkswaterstaat doet momenteel een studie naar de mogelijkheden om de doorstroming op de A20 van Nieuwerkerk ad IJssel tot en met Gouda op de A12 en vice versa, te verbeteren. Daarbij wordt een variant bekeken waarbij de toe- en afrit op de A12 bij Gouda worden afgesloten. Het verkeer van en naar Gouda moet dan gebruik maken van de nieuw aangelegde parallelstructuur bij Moordrecht/Waddinxveen. Dit betekent veel omrijden over een 80km weg met verkeerslichten, bochten en een brug over de Gouwe die regelmatig open gaat. Ondernemersvereniging Gouda Onderneemt die de belangen vertegenwoordigt van Goudse ondernemers wil deze variant van tafel. De plannenmakers hebben in dit stadium nog de kans om te voorkomen dat Gouda op slot gaat.

Petitie

Een belangrijk onderdeel van de realisatie van elke variant is draagvlak bij belanghebbenden. Gouda Onderneemt is daar stellig in, voorzitter Nico Voogt: 'Onder ondernemers in de regio is gewoon geen draagvlak voor de variant waarbij de toe- en afrit Gouda verdwijnt. Het zou een flinke teruggang betekenen in economische activiteit in en om Gouda. De voorspellingen daarbij zijn helder: vestigingsklimaat voor ondernemers, aantrekkelijkheid als werkstad voor forensen en voor bezoekers staan zwaar onder druk. Terwijl juist daar de laatste jaren grote vooruitgang is geboekt!". Via een petitie vraagt Gouda Onderneemt daarom alle belanghebbenden in en om Gouda, bewoners en bezoekers van Gouda steun te betuigen om deze variant in de planvorming van tafel te krijgen.

Teken de petitie op: goudaaandea12.petities.nl

Marianka Peters
Meer berichten