Het dumpen van afval is een grote ergernis. De gemeente treedt hiertegen hard op. Inmiddels hebben 100 Gouwenaars een boete gekregen. Foto: Goudse Post
Het dumpen van afval is een grote ergernis. De gemeente treedt hiertegen hard op. Inmiddels hebben 100 Gouwenaars een boete gekregen. Foto: Goudse Post

Honderd boetes voor dumpen afval

Door Marianka Peters

Gouda - Het nieuwe afvalbeleid kent een moeizame start. Overvolle verzamelcontainers, rondslingerende afvalzakken en illegale dumpingen. De telefoon bij Cyclus stond roodgloeiend van de klachten. Inmiddels is de rust enigszins terug gekeerd en lijken Gouwenaars gewend aan de nieuwe vorm van afval aanbieden.

Toch hebben al honderd Gouwenaars een boete gekregen voor het dumpen van afval of voor het gebruik van grijze afvalzakken in plaats van gele zakken in de binnenstad. "Wanneer Cyclus grijze zakken in de binnenstad aantreft, worden deze niet meegenomen," legt Ron van Gool, afdelingshoofd stadsbeheer uit. "Medewerkers van Stadstoezicht gaan vervolgens deze zakken onderzoeken om zo de eigenaar te achterhalen." Niet een heel fris klusje, maar volgens wethouder Hilde Niezen is het echt nodig. "Tegen afvaldumpingen moeten we hard optreden, zodat iedereen weet dat dit niet wordt getolereerd." In de afvalzakken is altijd wel iets te vinden dat leidt naar een adres. Dat blijkt wel uit het flinke aantal boetes, dat inmiddels is uitgeschreven. Zo'n honderd Gouwenaars hebben een boete van 90 euro gekregen. De twee toezichthouders blijven ook dit jaar actief controleren.

Een deel van de binnenstad, waar geen ondergrondse containers aanwezig zijn, moet gebruik maken van gele afvalzakken. Deze zakken zijn dit jaar nog gratis. Dit heeft de afgelopen weken tot hevige discussies geleid, omdat mensen met een container menen nu al wel per leging te betalen. Wethouder Niezen maakt direct duidelijk dat dit niet het geval is. "Alle Gouwenaars betalen dit jaar nog een vast bedrag. Dit jaar wordt het aantal legingen per container geteld. Pas volgend jaar gaat men per leging extra betalen. Dat geldt ook voor de gele zakken, waarvoor volgend jaar betaald moet worden. Daar staat tegenover dat het vastrecht fors naar beneden gaat." Vanaf medio februari kunnen Gouwenaars via de website van Cyclus zelf checken hoe vaak men restafval heeft aangeboden. In de binnenstad en bij hoogbouw worden dit jaar veertig nieuwe GFT-containers geplaatst, 380 bestaande GFT-containers worden vervangen en om te voorkomen dat vuilniszakken in openbare prullenbakken worden gepropt, worden de inworpopeningen verkleind. Wethouder Niezen erkent dat het nieuwe afvalbeleid een lastige start heeft gehad. "Alles was geregeld en getest, containers vervangen en bijgeplaatst. Helaas is onze communicatie niet altijd perfect geweest, waardoor onduidelijkheid ontstond. Inmiddels gaat het steeds beter en aan de hand van de cijfers is af te leiden dat men steeds bewuster omgaat met afval." Tot en met november 2017 is het inleveren van plastic afval met 95 procent gestegen, terwijl ruim 13 procent minder restafval is aangeboden. Met de invoering van het nieuwe afvalbeleid zijn ook de routes veranderd. "We komen op andere tijdstippen langs. Hier moeten mensen rekening mee houden," stelt Cyclusdirecteur Jan Krapels. "Zet de container de avond tevoren vast buiten!"

De verdubbeling van het afval, met name rond de winkelcentra, heeft Cyclus verrast. Nu worden de containers daar op zaterdagmorgen en -middag geleegd. De komende tijd worden de containers bij de winkelcentra goed gemonitord. Mogelijk wordt ook een extra leging op zondag ingevoerd.

Goudse Post
Meer berichten