Afbeelding

Verplichte klimaatbestendige regels voor nieuwbouw in Rijnlands gebied

Algemeen 466 keer gelezen

REGIO • In het Rijnlands gebied worden de komende jaren naar verwachting zo’n 100.000 woningen gebouwd. Rijnland voert nu als een van de eerste waterschappen verplichte regels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen, deze regels moeten zorgen voor klimaatbestendige nieuwbouwprojecten. Rijnland loopt hiermee vooruit op landelijke regels waar aan gewerkt wordt. 

‘Om ook in de toekomst nog goed en veilig te kunnen wonen, werken en genieten, moeten we ons goed voorbereiden. We moeten ons gebied slim inrichten,’ licht Rijnland de nieuwe regels toe. ‘Hiermee zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen,’ zegt Hoogheemraad Marco Kastelein. ‘We zetten hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van inwoners en ondernemers in Rijnland.’

Rijnland voert de regels in ter voorbereiding op veranderingen in het klimaat. Er wordt rekening gehouden met een stijgende zeespiegel, een warmer klimaat, en meer droge en meer natte perioden. ‘Dat zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan,’ licht Rijnland toe. Het gebied moet grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte.  Aan de hand van regionale klimaatvisies werkt Rijnland daar al hard aan samen met provincies en gemeenten. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Daarom voert Rijnland verplichte klimaatbestendige regels in voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen.

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe grote gebiedsontwikkelingen groter dan 5.000 vierkante meter en zijn gericht op specifieke doelen. Zoals het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte, het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik en het scheppen van een gezonde leefomgeving. Zo moeten nieuwe grote gebiedsontwikkelingen straks voldoen aan de 90 millimeter regel, waarvoor aangetoond moet worden dat een gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur aan kan. Bijvoorbeeld door water op te vangen in de bodem, sloten, open water en andere vormen van wateropslag.

De klimaatbestendige regels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening. Deze verordening vervangt op termijn de huidige Keur en Uitvoeringsregels, waarin alle regels staan over wat je als inwoner of bedrijf wel of niet kan doen bij water, dijken en gemalen. Dit ontwerp werd op 1 februari goedgekeurd, hierdoor kan Rijnland de laatste stappen zetten voordat de regels in gebruik genomen worden. De Waterschapsverordening wordt op 8 februari gepubliceerd in het Waterschapsblad. Van 9 februari tot 23 maart kunnen inwoners en bedrijven van Rijnland nog meedenken en reageren op de verordening.

Hester Hage

Hester Hage is journalist (en redactiecoördinator) van Het Kontakt - Goudse Post

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie