Veel klachten over zwerfafval


Zwerfafval rond het van Hogendorpplein op zaterdag 30 december. Foto: PR
Zwerfafval rond het van Hogendorpplein op zaterdag 30 december. Foto: PR

Veel klachten over zwerfafval

Gouda - Rondslingerende vuilniszakken, carton en zakken met plastic afval. Vooral rond de winkelcentra was het bar en boos. Niet zo vreemd dus dat het klachten regende.

Door Marianka Peters

Ook bij de redactie van de Goudse Post kwamen veel klachten en foto's binnen van zwerfvuil. Gouwenaars maakten zich vooral ongerust over het zwerfafval rond de jaarwisseling. Men vreesde voor brandstichting. Op zaterdag heeft Cyclus zoveel mogelijk zwerfafval opgehaald. Uit de reacties van bewoners blijkt dat men weinig vertrouwen heeft in het nieuwe afvalbeleid dat deze week is ingegaan. Ook vinden ze de informatie rond de gewijzigde inzameldagen verwarrend.


Volgens wethouder Hilde Niezen is zowel de gemeente als Cyclus goed voorbereid op het nieuwe afvalbeleid. "De komende tijd wordt het tijdstip van het legen van de containers goed gemonitord. We merken nu al dat mensen anders aanleveren, het plastic is toegenomen, dat wordt nu al wekelijks opgehaald en het restafval wordt minder," stelde ze in een eerder interview. "We willen dat het nieuwe afval scheiden zo efficiënt mogelijk gebeurt, zonder dat de containers overvol raken. Het zal heus nog wel eens gebeuren dat het niet helemaal goed gaat, maar met 'fine tuning' moet het uiteindelijk goed komen." Cyclus-directeur Jan Krapels is het hier volmondig mee eens. "We zien nu al dat de zaterdag een reguliere ophaaldag wordt, zeker rond de winkelcentra."

De klachten van afgelopen dagen waren voor de CDA fractie reden om opheldering te vragen over het nieuwe afvalbeleid aan het college. "Zwerfafval komt de leefbaarheid van onze stad niet ten goede. CDA Gouda vindt dan ook dat alles op alles moet worden gezet om dit zoveel mogelijk te voorkomen," aldus Eppy Boschma van het CDA.


Dat de PMD- en papiercontainers al op 29 december waren afgesloten uit vrees voor schade tijdens de jaarwisseling, heeft ertoe bijgedragen dat bewoners hun afval naast de gesloten containers plaatsten, met alle risico's van dien. "Tot slot zijn we bezorgd over de door Cyclus aangekondigde nieuwe inzameldagen voor het afval in Gouda. De wijzigingen zijn fors en worden gelijktijdig met het invoeren van het afval scheiden loont per 1 januari 2018 ingevoerd. We vrezen dat dit de verwarring en onduidelijkheid over de inzameling van het huisvuil nog groter maakt."

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden