Nieuw contract Cyclus levert Gouwenaar geld op

Gouda - Cyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken kan de afvalstoffenheffing voor inwoners hierdoor de komende jaren verder dalen.

"De gemeente gaat in het nieuwe contract jaarlijks ongeveer € 1,5 miljoen minder betalen voor afvalinzameling, waardoor de Gouwenaars vanaf 2019 ongeveer 40 euro minder hoeven te betalen op de afvalstoffenhefifing," legt wethouder Jan de Laat (Financiën) uit. Het afgelopen jaar heeft Gouda samen met de andere deelnemende gemeenten stevig onderhandeld. Samen met andere gemeenten zijn afspraken gemaakt zodat Cyclus zich de komende vijf jaar kan concentreren op haar kerntaken als afvalbedrijf in de toekomst. "Andere taken, zoals het dagelijks beheer van de openbare ruimte in Gouda, gaan terug naar de gemeente," vult wethouder Hilde Niezen aan. "Promen wordt ingezet om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt (social return) aan een baan te helpen. Op het gebied van de openbare ruimte en groenbeheer wordt tevens een kwaliteitsslag gemaakt." De overgang van een flink aantal taken van Cyclus naar de gemeente, is een aantal jaren geleden al in gang gezet. Volgens Jan Krapels, algemeen directeur Cyclus, is dit proces in goed overleg met medewerkers en vakbonden gerealiseerd. "In totaal ging het om zo'n 70 werknemers, die wij zoveel mogelijk van werk naar werk hebben begeleid. Zo'n 6-7 werknemers zijn in dienst getreden bij de gemeente."

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox