Daling woninginbraken in Gouda

Gouda - De daling in het aantal woninginbraken zet door. Ten opzichte van 2016 is het aantal woninginbraken of pogingen daartoe met 17 procent gedaald van 639 naar 496. Burgemeester Milo Schoenmaker is voorzichtig optimistisch en hoopt dat de daling structureel doorzet.

Door Marianka Peters


"De doelstelling voor 2017 was een daling van het aantal inbraken van tien procent en ook al is het jaar nog niet voorbij, dit gaan we ruimschoots halen," stelt Schoenmaker. "Nu hebben we in het verleden wel vaker een daling gezien, waarna het aantal daarna weer opliep. Echt tevreden ben ik pas als we de dalende tendens ook volgend jaar kunnen vasthouden." De oorzaak van het dalende aantal woninginbraken kan gezocht worden in verschillende maatregelen. Meer gericht toezicht, de tent in de wijk, maar ook bewoners die beter hang- en sluitwerk hebben aangebracht en elkaar via een app-groep op de hoogte hielden van verdachte situaties. "Daarom blijven we in 2018, samen met de veiligheidspartners en inwoners, onverminderd inzetten tegen het hoge aantal woninginbraken.' 

In 2017 hebben de daders van woninginbraken waar mogelijk vanuit het bestuursrecht extra maatregelen opgelegd gekregen. Er is zes maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Als deze last binnen een periode van vijf jaar overtreden wordt, moet een dwangsom van € 2.500 per geconstateerde overtreding aan de gemeente betaald worden, met een maximum van € 10.000.

Over de hele breedte zijn er in 2017 weer minder misdrijven gepleegd dan in 2016. Wanneer 2016 en 2017 met elkaar wordt vergeleken is er een daling van het totaal aantal misdrijven met 15 procent. Ook daalde winkeldiefstal en zakkenrollerij fors en verminderde het aantal vernielingen met 31 procent. Er is wel een stijging te zien in overlast personen (+ 2 procent) en burenruzie (+11 procent). Om zicht te krijgen en te houden op alle cijfers en ontwikkelingen worden diverse bronnen gebruikt. Het koppelen van informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit gebeurt met name met politie-informatie en gemeentelijke informatie op het gebied van woninginbraken en jeugdoverlast. De gemeente heeft informatie over woningbezit, locaties openbare verlichting, achterpaden, openbaar groen, locatie camera's en dit kan gecombineerd worden met de adressen van woninginbraak. "We hebben een opdracht uitgezet bij studenten van de Utrecht Data School en zij gaan onderzoeken welke verbanden ten grondslag kunnen liggen aan de woninginbraken in Gouda. Met het inzicht dat dit oplevert kan de aanpak nog gerichter worden," verwacht Schoenmaker. In 2018 wordt een nieuwe Kadernota opgesteld voor 2019-2022.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden