• Thea Fierens op de zonneweide bij de AWZI in Katwijk.
• Thea Fierens op de zonneweide bij de AWZI in Katwijk. Foto: Marja Spiering

Hoogheemraadschap Rijnland blijft afstevenen op energieneutraal zijn in 2030

5 jul, 11:26 Algemeen 71 keer gelezen

REGIO • De verenigde vergadering van Hoogheemraadschap Rijnland heeft met een overweldigende meerderheid op woensdag 29 juni ingestemd met het vernieuwde uitvoeringsprogramma energieneutraliteit 2.0.

Energie wordt in het nieuws een steeds belangrijker thema. Maar nu is het nog urgenter geworden vanwege de oorlog in de Oekraïne, beperkte gasleveringen en hoge energieprijzen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is in 2030 energieneutraal, dat is de afspraak die gemaakt is. “De hoeveelheid energie die we nodig hebben is dan net zo groot als het energieverbruik”, stelt het hoogheemraadschap. Rijnland is al een aantal jaar bezig om energie te besparen en maakt al gebruik van alternatieven als zonne- en windenergie. “Daarnaast zoeken we samenwerking met de omgeving, zoals HVC en Groene Cirkels om duurzame energie op te wekken uit reststromen (biogas) en warmte uit afvalwater.”

In 2018 is het eerste uitvoeringsprogramma energieneutraliteit vastgesteld door de Verenigde Vergadering. In het uitvoeringsprogramma staat beschreven op welke manier en welke locatie de opgave gerealiseerd gaat worden. Door de dynamiek in de markt was het noodzakelijk dit programma bij te stellen. Het nieuwe uitvoeringsprogramma gaat uit van dezelfde kaders en uitgangspunten als het vorige programma. Maar er zijn enkele belangrijke wijzigingen.

Zo komt er meer nadruk op energiebesparing, biogas en aquathermie. Een aantal grote zuiveringen wordt gerenoveerd. Hierbij wordt ook een energiebesparing gerealiseerd en door de stijgende energieprijzen worden besparingen steeds rendabeler. Door deze stijgende prijzen is ook de vraag naar alternatieve warmtebronnen toegenomen.

“We zien nóg meer aanvragen en initiatieven voor aquathermie en vraag naar biogas. In het nieuwe programma is daarom meer ruimte opgenomen voor energiebesparing en aquathermie (TEA) en een reststromenvergister. Aquathermie, Thermische warmte uit Afvalwater (TEA) en uit oppervlaktewater (TEO) is er, het hoeft alleen nog maar te worden aangeboord”, aldus hoogheemraad Thea Fierens.

Een aantal projecten die opgenomen waren in het oude programma, zal naar verwachting minder energie opbrengen. Daarentegen doen zich ook nieuwe kansen voor, waardoor het totaal aan geplande trajecten nog steeds ruim boven de doelstelling blijven.

Verder is er een gewijzigde berekeningswijze van de energieneutraliteit van waterschappen. De voortgang in energieneutraliteit wordt jaarlijks gemeten in de Klimaatmonitor Waterschappen. In 2022 is de berekeningswijze, die is afgesproken via de Unie van waterschappen, aangepast om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid.

Ook de rekenkamercommissie kwam tot de conclusie dat Rijnland voor het bereiken van de doelen een doeltreffende en doelmatige aanpak heeft gekozen.

De explosieve groei van de energieprijzen en de groeiende urgentie om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas, maakt de vraag naar alternatieven groter. Rijnland kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. “De basis om een grote maatschappelijke bijdrage te leveren is gelegd, als bestuurder van Rijnland ben ik blij dat het is gelukt om de weg te plaveien naar energieneutraliteit voor het huidige, maar bovenal het toekomstige bestuur”, aldus Thea Fierens.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie