Afbeelding

Voedselbank in Andries Jolinggebouw

21 jun, 14:05 Algemeen 140 keer gelezen

GOUDA • De Goudse burgemeester Pieter Verhoeven heeft zaterdagmiddag met assistentie van wethouder Rogier Tetteroo de nieuwe vestiging van de Goudse Voedselbank aan de Noordpool 2 officieel geopend. 

In zijn toespraak uitte de burgervader zijn waardering over de Voedselbank en onderstreepte het belang ervan voor de Goudse samenleving. Het credo “als iedereen een beetje geeft, is er voor ieder zat”, wordt naar zijn mening prachtig in praktijk gebracht bij de Voedselbank Gouda e.o.

Nadat bestuurslid Andries Joling een toelichting op de verbouwing had gegeven, werd hem gevraagd het (aan de voorgevel gemonteerde) naambord van het nieuwe gebouw te onthullen. Tot zijn verbazing bleek het nieuwe onderkomen van de Voedselbank naar hem vernoemd te zijn: het Andries Joling Gebouw. De verrassing was groot, want het was geheim gehouden tot het laatste moment.

Veertien locaties
Reden voor deze naamsvermelding is dat Andries Joling zich jarenlang ontzettend heeft ingezet voor  de komst van dit gebouw: eerst het zoeken en selecteren van de locatie en later het volledig begeleiden van de noodzakelijke verbouwing. Al met al een klus die hem bijna dagwerk opleverde gedurende de start van het project in 2018 tot de dag van de opening.

Tijdens de jarenlange zoektocht naar een geschikt pand werden in totaal veertien locaties bekeken en getoetst op geschiktheid, financiële haalbaarheid en instemming van de omliggende bedrijven. Van de onderzochte panden zijn er vijf zeer serieus onder het vergrootglas genomen. Opmerkelijk is dat het allereerste gebouw het uiteindelijk ook geworden is. 

Joling is de gemeente Gouda zeer erkentelijk voor haar welwillende medewerking; met name de noodzakelijke snelle wijziging voor het bestemmingsplan en de snelle afgifte voor de vergunningen voor de verbouwing. 

Door de verbouwingswerkzaamheden bij verschillende bedrijven gefaseerd uit te besteden kon het verbouwde pand op tijd opgeleverd worden. Eerst werden de buitenwanden onder handen genomen met vergrote nieuwe toegangsdeuren, daarna werd er een sterkere betonnen vloer gestort en tenslotte de verdere invulling van de binnenruimtes plaats.

Na de officiële opening werden alle genodigden rondgeleid door het grote gebouw.

voedselbankgouda.nl

Marianka Peters

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie