<p>Een bijzonder moment voor Ineke Verkaaik: ze is ereburger van Gouda.</p>

Een bijzonder moment voor Ineke Verkaaik: ze is ereburger van Gouda.

(Foto: Sandra Zeilstra)

Ineke Verkaaik ontvangt ereburgerschap van Gouda

  •   keer gelezen

GOUDA • Bij haar afscheid als voorzitter van het Historisch Platform is Ineke Verkaaik benoemd tot ereburger van Gouda. Burgemeester Verhoeve reikte haar de zilveren erepenning uit na afloop van de cursus Goudologie 2: Coornhert en de Goudse Vrijheid in Cinema Gouda.

Ineke Verkaaik is sinds 2013 voorzitter van het Historisch Platform Gouda. In die rol heeft zij zich op hoog niveau ingezet voor het cultuurhistorisch leven in Gouda en omstreken. In de afgelopen zeer succesvolle jaren Goudologie zijn ruim 500 nieuwe Goudologen opgeleid en enthousiast gemaakt voor rollen binnen andere Goudse historische verenigingen.

Daarnaast heeft het Historisch Platform onder leiding van Verkaaik een belangrijke rol gespeeld in de coördinatie en samenwerking tussen de verenigingen en instanties in de cultuurhistorische sector.

Stadhuiscommissie

Daarbij is Ineke Verkaaik actief als lid van de stuurgroep Gouda750, is zij secretaris van de Stichting Sint Jozef Paviljoen en voorzitter van de stadhuiscommissie. In het verleden was zij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de Goudapot, secretaris van KunstpuntGouda, bestuurslid van Stichting Bibliotheek van het boekenvak en was zij actief voor het Coornhertgymnasium.

Hier was zij actief in de medezeggenschapsraad en oudervereniging en heeft zij zich onder meer ingezet voor het werven van fondsen voor het schoolorkest en een entresol in de aula. Ineke Verkaaik is door Margriet de Kruijf opgevolgd als voorzitter van het Historisch Platform.

De zilveren erepenning

De zilveren erepenning is een hoge stadsonderscheiding. De penning wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan mensen die zich voor Gouda in hoge mate inzetten. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.

Historisch Platform

Het Historisch Platform Gouda gaat na het vertrek van Ineke Verkaaik op volle kracht verder. Het 750-jarig bestaan van de Goudse Stadsrechten staat in 2022 vanzelfsprekend bij alle deelnemers van de organisatie op de agenda, waarbij het HPG een nieuwe cursus ‘Goudologie’, ‘Coornhert en de Goudse vrijheid’ aan het organiseren is. Er is dus genoeg om ook in 2022 naar uit te kijken.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten