<p>de hotelboot in het Gouwekanaal biedt plaats aan 146 personen</p>

de hotelboot in het Gouwekanaal biedt plaats aan 146 personen

(Foto: Jan van den Berg)

Toch meer asielzoekers op hotelboot

  •   keer gelezen

GOUDA - Een paar weken geleden was het college van BenW nog tegen uitbreiding van het aantal asielzoekers op de hotelboot in het Gouwekanaal, nu heeft het college ingestemd met een uitbreiding van maximaal 46 personen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een dringend beroep op Gouda gedaan om meer vluchtelingen op te vangen vanwege het grote tekort aan opvanglocaties in ons land. De einddatum van de noodopvang blijft 1 juli 2022. De hotelboot ligt langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft eerder – in februari - al gevraagd om het aantal vluchtelingen op de hotelboot uit te breiden. De gemeente heeft toen wel ingestemd met een verlenging van de duur van de opvang tot 1 juli 2022, maar niet met een verdere uitbreiding van de 100 opvangplekken. Het COA heeft nu opnieuw een dringend verzoek gedaan om het aantal opvangplekken uit te breiden. De Russische invasie in Oekraïne heeft de druk op (nood)opvanglocaties bij gemeenten vergroot. Gouda vindt dat hierdoor een andere werkelijkheid is ontstaan en heeft daarom besloten om alsnog mee te werken aan het verzoek van het COA. De hotelboot biedt ruimte aan maximaal 146 personen en de voorzieningen zijn er al.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Er is al langer een nijpend tekort aan opvanglocaties in Nederland. De oorlog in Oekraïne heeft extra druk op gemeenten gelegd om (nood)opvanglocaties beschikbaar te maken. Elke vluchteling verdient een veilige plek om opgevangen te worden. De afgelopen periode is de noodopvang op de hotelboot soepel verlopen en er is weinig tot geen overlast. Als college van B&W hebben we daarom besloten de uitbreiding mogelijk te maken.”   

Op www.gouda.nl/noodopvang staan veelgestelde vragen over de tijdelijke noodopvang in Gouda.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten