<p>TER ILLUSTRATIE</p>

TER ILLUSTRATIE

(Foto: PR)

Goudse middelbare scholen tevreden over nieuwe aanmeldingen

  •   keer gelezen

GOUDA - Ondanks de coronamaatregelen, zijn de Goudse middelbare scholen tevreden over het aantal aanmeldingen van leerlingen voor schooljaar 2022-2023. 

Kennismaken ten tijde van corona

Normaal gesproken kunnen leerlingen uit de Goudse regio in november met hun ouders kennismaken op alle middelbare scholen tijdens de informatieavonden. Daarnaast krijgen zij in januari nogmaals de kans om tijdens de open dagen de scholen nog beter te ervaren. Door de RIVM-maatregelen waren de middelbare scholen beperkt in wat zij aan konden bieden en is iedere school daar op zijn eigen wijze creatief mee omgegaan.

Tevreden over aanmeldingen

Gelukkig hebben de groep 8-leerlingen toch een keuze kunnen maken en zijn de aanmeldingen per school redelijk stabiel gebleven. 

Antoniusmavo XL en Antoniuscollege

Het Antoniuscollege (havo/vwo) start volgend jaar met 8 brugklassen en Antoniusmavo XL met 6 brugklassen (mavo), rector Hanneke Lugtenburg: “We zijn tevreden met deze aantallen. We hebben de groep 8-leerlingen ondanks alle beperkingen in maatregelen goed kunnen laten zien waar we voor staan. Er moest helaas veel online plaatsvinden, maar met het sterke onderwijsconcept, de persoonlijke rondleidingen op beide locaties en de Antonius Experience box die we bij leerlingen thuis bezorgd hebben, hebben we toch het Antonius-gevoel over kunnen brengen. We kijken ernaar uit om volgend jaar deze leerlingen te verwelkomen!”. ISK Gouda (Internationale SchakelKlassen) staat voor een grote uitdaging door de situatie in de Oekraïne. Hier kunnen leerlingen het hele jaar door aangemeld worden en dat gebeurt ook.

Coornhertgymnasium

Het Coornhert Gymnasium start komend jaar met 4 brugklassen. Regine van Alphen, afdelingsleider van leerjaar 1 en 2, geeft aan dat het kleinschalige karakter en de bijbehorende sfeer voor veel leerlingen voelt als een veilige en prettige haven: “Online was het lastig om dit gevoel over te brengen omdat het vooral merkbaar is als je op onze school rondloopt en met leerlingen en medewerkers in gesprek raakt. Het kort voor corona ingevoerde kern- en keuzerooster krijgt steeds meer vorm en draagt bij aan een onderwijsprogramma op maat voor onze slimme leerlingen. We kijken enorm uit naar het moment dat we onze nieuwe leerlingen op school welkom kunnen heten.”

De GSG Leo Vroman

De GSG Leo Vroman start het nieuwe schooljaar op de brugklaslocatie met 9 klassen. De leerlingen krijgen de kans hun definitieve keuze nog minimaal een jaar uit te stellen in klassen voor mavo/havo, havo/vwo en vwo plus. Rector-bestuurder Herman van Tongerloo: ”Daarmee wil de school jonge kinderen maximaal de kans geven zich nog te ontwikkelen voorafgaand aan een definitieve keuze. Daarnaast wil de school een brug vormen tussen de instroom vanuit de basisschool en de latere uitstroom naar mbo/hbo of universiteit door leerlingen in een specifieke omgeving te leren zelfstandig te studeren. We merken dat ouders en leerlingen in toenemende mate geïnteresseerd zijn in onze wijze van werken en daar zijn we heel blij mee.”

GsG Het Segment 

GsG Het Segment, de regionale school voor Praktijkonderwijs, kan helaas niet alle aangemelde leerlingen aannemen. Er zijn meer aanmeldingen dan plaatsen. GsG Het Segment start met 72 nieuwe leerlingen in de brugklassen. Naast de aanmeldingen voor de brugklassen zijn er ook tal van aanmeldingen voor de hogere leerjaren. Het kansrijk adviseren blijkt niet voor alle leerlingen een goede zet te zijn geweest. “Het enorme aanbod aan brancheopleidingen en Mbo-opleidingen op onze school en het goede pedagogische klimaat, doet ouders en leerlingen kiezen voor GsG Het Segment”, aldus Arian Koops, directeur van GsG Het Segment. “We zijn zeer tevreden dat we in Corona-tijd duidelijk hebben kunnen maken wie we zijn en wat we doen….”.

De Goudse Waarden

De Goudse Waarden start met 7 brugklassen op Het Lyceum, 5 brugklassen op De Gouwe en een eerste klas Praktijkonderwijs. Peter van Dijk, bestuurder: “Wij merken dat het vorig jaar gestarte NXT-programma op Het Lyceum in leerjaar 1 heel succesvol is. Dit is waarschijnlijk de reden dat we dit jaar meer aanmeldingen hebben dan vorig jaar. We zullen dit programma daarom ook voortzetten in leerjaar 2. Ook op De Gouwe zijn er dit jaar meer aanmeldingen dan voorheen. Er is niet alleen meer belangstelling voor onze techniek- en zorg&welzijn-opleidingen, maar ook voor de nieuwe opleiding Future. Er gaat dit jaar een aparte Future-brugklas starten, voor leerlingen die een basis-, kader- of GL-diploma willen halen.”

Yuverta vmbo Gouda

Yuverta vmbo Gouda start volgend schooljaar met 7 brugklassen. Kees Nieuwkoop, schoolleider: “Wij zijn tevreden met het aantal aanmeldingen. Het aantal van dit jaar is passend bij onze groene school. Dit jaar hebben we een mooie mix gehad tussen online voorlichting en fysieke voorlichting. Dor deze combinatie hebben ouders en leerlingen ons goed kunnen vinden;”

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten