Mooie waterplannen? Vraag subsidie aan!

  •   keer gelezen

gouda • Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet: in 2022 is er 200.000 euro beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn. Dus heeft u een mooi waterplan, vraag dan subsidie aan!

In 2021 ontvingen 33 initiatieven subsidie voor heel uiteenlopende projecten: het vergroenen van school- en speeltuinen, de aanleg van groene daken, de aanleg van een stadsmoestuin, het organiseren van een groenplantdag, het inrichten van een weidevogelgebied en het realiseren van een demonstratieplek voor klimaatadaptatiemaatregelen. 

Blauw Initiatief

Zestig procent van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer zichtbaarder maken. Hoogheemraad Bernard de Jong: “In 2022 is het 900 jaar geleden dat in ons gebied de eerste vorm van waterbeheer ontstond. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van water, is actie nodig van ons allemaal.”

q  www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten