Revalidatie Groene Hart Ziekenhuis naar Basalt

  •   keer gelezen

REGIO • De poliklinische revalidatiezorg in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is per 1 januari overgenomen door Basalt. Hiermee breiden Basalt en het GHZ hun samenwerking verder uit.

Na een eerdere intensivering van de samenwerking met het Haga Ziekenhuis, het Alrijne ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis is het GHZ het vierde ziekenhuis in Zuid-Holland dat de gehele poliklinische revalidatie toevertrouwt aan Basalt. Het GHZ en Basalt hebben afspraken gemaakt over de uitkomsten van de revalidatie, de kwaliteit van zorg en de organisatie van de revalidatiegeneeskunde.
De overdracht van de poliklinische revalidatiezorg naar Basalt zal de kwaliteit van de poliklinische revalidatie verder vergroten.

Revalidatie belangrijk
Poliklinisch revalideren na een behandeling in het ziekenhuis wordt steeds belangrijker nu de complexiteit van de patiëntenzorg toeneemt en de ligduur in de ziekenhuizen steeds korter wordt. Samen met de medisch specialisten van het GHZ kunnen de revalidatieartsen van Basalt met hun team vroegtijdig inspelen op de poliklinische revalidatiebehoefte van de patiënten. Direct na de poliklinische intake wordt de revalidatiearts van Basalt betrokken bij de zorg rondom de patiënt en wordt de patiënt geholpen bij zijn terugkeer in de maatschappij.

Hoge kwaliteit
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern en algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden Holland. Het GHZ biedt zorg van hoge kwaliteit en is goed bereikbaar op vier locaties: Locatie Gouda, Locatie Bodegraven, Locatie Schoonhoven en Locatie Zuidplas.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten