Streekarchief Midden-Holland zoekt vrijwilligers voor ‘Match 1811-1950’

  •   keer gelezen

regio • Zoeken naar voorouders en belangrijke gebeurtenissen wordt een stuk eenvoudiger als belangrijke documenten online staan. Daarom startte onlangs het project ‘Match! De burgerlijke stand van Midden-Holland, 1811-1950’ op het crowdsourcing platform Vele Handen. Helpt u mee?

In 1811 werd de burgerlijke stand ingevoerd. Vanaf dat moment werd van iedere geboorte, huwelijk (en echtscheiding) en overlijden een akte opgesteld. ‘Op heeden den … (datum), is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente … (plaats) verschenen…’, zo beginnen die aktes vaak. Vervolgens leest u meer over wie er werd geboren, wie elkaar het ja-woord gaven of over wie er kwam te overlijden, met vermelding van de datum, tijd en de plaats. Maar de aktes bevatten ook veel informatie over bijvoorbeeld de ouders of de aangever(s), vaak met hun leeftijd en beroepen. Voor genealogen is de burgerlijke stand daarom een goudmijn waarmee ze snel de familiegeschiedenis in kaart kunnen brengen.

Doorzoekbaar

In het verleden zijn de registers van de burgerlijke stand voor een groot deel geïndexeerd door vrijwilligers. Op de website zijn ze doorzoekbaar op persoonsnaam. Inmiddels staan ook de scans van de geïndexeerde registers online en is het mogelijk om door deze te bladeren. Bij dit project is het de bedoeling dat er een koppeling wordt gemaakt tussen de scans van de aktes van de burgerlijke stand en de bijbehorende indexen, zodat de juiste akte wordt getoond wanneer je een persoon opzoekt op de website.

Juiste match

Houdt u van geschiedenis en van puzzelen? En zoekt u een nuttig tijdverdrijf tijdens het vele thuiszitten in coronatijd? Dan bent u zeker de juiste Match! Maak op de website www.velehanden.nl gratis een account aan en kies voor het project ‘Match! De burgerlijke stand van Midden-Holland, 1811-1950’. Vervolgens krijgt u scans van de aktes van de burgerlijke stand aangeboden waar u de juiste index aan moet koppelen. U mag hierbij een voorkeur voor een bepaalde gemeente doorgeven. Terwijl u koppelt, spaart u voor punten die u kunt inwisselen tegen een kleine attentie van het Streekarchief.

Vele handen

Veel erfgoedinstellingen willen hun collecties zoveel mogelijk toegankelijk maken voor hun publiek. Vele Handen is een online platform dat erfgoedinstellingen en vrijwilligers met elkaar in contact brengt. Hierdoor kunnen collecties op een kortere termijn worden ontsloten.

q  www.samh.nl


Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten