<p>&bull; Manon Vonk en Ramona hopen dat de buurttuin behouden blijft</p>

• Manon Vonk en Ramona hopen dat de buurttuin behouden blijft

(Foto:Marianka Peters)

Buurttuin moet weg door burenruzie

  •   keer gelezen

GOUDA • Tussen de flatwoningen tussen de Winterdijk en Ferdinand Huijkstraat, zijn in het kader van Groen Moet Je Doen, allemaal buurttuinen gerealiseerd. Buurttuinen zorgen voor gezelligheid en saamhorigheid. De buurttuin bij de Kleine Johannesstraat is het slachtoffer van een burenruzie, waardoor de tuin dreigt te worden gesloten door de gemeente. 


Bij één bewoner is de (gemeente)tuin ingericht om samen te komen, te praten, iets te drinken etc. Van de fruitbomen en groente- en kruidenplanten profiteert de hele buurt. Eén van de buren geklaagd over geluidsoverlast. 

Gemeente vindt de tuin té besloten en beslist uiteindelijk dat alles eraf en eruit moet. Manon Vonk van het wijkteam Nieuwe Park werpt zich op als mediator. “Het is zo’n ontzettend leuk. De hele buurt doet mee aan het onderhoud tijdens Burendag en NL Doet.’’

Ziel en zaligheid
Alleen bij Darryl gaat het niet goed. Hij is al tijden in conflict met de buren over vermeende overlast. De gemoederen liepen zo hoog op dat de gemeente de stekker eruit heeft getrokken. De tuin wordt nu ontruimd. Eeuwig zonde natuurlijk, want van de pluktuin profiteert de hele wijk. “Denkt de gemeente nu echt dat je het conflict met de buren oplost door de tuin weg te halen.”

Ook Ramona, Darryl’s partner, is ten einde raad. “Darryl’s hele ziel en zaligheid zit in de tuin. Hij heeft er zeker 10.000  euro in geïnvesteerd.” 

Breed draagvlak
In een reactie laat de gemeente weten; “Het gaat hier om een Groen Moet Je Doen initiatief. De belangrijkste voorwaarde voor een Groen Moet Je Doen (GMJD) initiatief is draagvlak van de direct betrokkenen, het samen gezellig hebben. Op het moment dat buren overlast ervaren doordat een GMJD uitgegroeid is tot een soort privé tuin met onder meer een terras met veel verharding, schutting en waterput en er overlast wordt ervaren, is er van breed draagvlak helaas geen sprake meer.”

“De accountmanager bewonersinitiatieven is samen met de gemeentelijk gebiedsregisseur en wijkagent al vanaf eind 2019 bezig om met de betrokken buren het veldje weer het openbaar karakter te geven. Een laatste poging tot een gesprek met een aantal bewoners op locatie, maakte voor ons duidelijk dat een gedragen oplossing niet mogelijk is. Het lijkt erop dat een aantal buren niet meer met elkaar wil praten. Dat maakt dat wij de keuze moesten maken om de overeenkomst te beëindigen en het veldje weer in te richtten als openbaar groen. Het is het heel erg jammer dat een buurt initiatief op deze manier moet worden beëindigd.” 

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten