<p>Rogier Tetteroo</p>

Rogier Tetteroo

(Foto: Marianka Peters)

Rogier Tetteroo lijsttrekker PvdA Gouda

  •   keer gelezen

GOUDA - Rogier Tetteroo (PvdA) is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Volgens PvdA-voorzitter Joost van Lier heeft Tetteroo de afgelopen jaren veel betekend voor de PvdA en de stad Gouda.


“Als ‘Bob de Bouwer’ heeft hij veel werk gemaakt van het realiseren van de nodige projecten voor sociale en middenhuur nieuwbouwwoningen. Deze lijn willen we met Rogier de komende jaren doorzetten”, aldus Van Lier. Ook de inzet van Rogier op het gebied van de sociale zekerheid is iets wat de PvdA Gouda samen met Rogier door willen zetten. 

Fractievoorzitter Mohammed Mohandis: “Juist nu hebben we iemand nodig met ervaring, zodat we blijven doorbouwen in de stad en bouwen aan het sociale cement, een inclusieve stad waar iedereen kan meedoen.”

Bouwen en wonen is ook één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.  Want iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd. is het motto. “Dankzij het werk van Rogier Tetteroo zijn er de afgelopen jaren al veel woningen gerealiseerd en staat Gouda er beter voor dan veel vergelijkbare steden. Maar als PvdA vinden we dat er nog veel te doen is. De behoefte aan betaalbare en sociale huurwoningen blijft gigantisch en voor starters op de koopmarkt is er geen beginnen aan.”

Veel plannen staan op stapel en de PvdA wil die graag de komende jaren tot ontwikkeling brengen. Daarbij moeten volgens de PvdA de sociale sector (33%) en de middeldure huur (20%) de meeste ruimte krijgen. Die staan in een leefbare, groene stad met rondom ruimte voor natuur, recreatie, energie en landbouw. Minstens zo belangrijk voor de PvdA is het werken aan een duurzame samenleving en een nieuwe economie. De duurzaamheidsdoelen van de VN zijn daarbij een belangrijk kompas, waarbij betaalbaarheid een uitdaging is en belangrijk punt voor de PvdA Gouda. Want produceren en consumeren kan een stuk socialer en met meer respect voor onze aarde. “Wij werken hard aan de energie- en warmtetransitie. Daarbij staat niet alleen het tegengaan van de opwarming van de aarde centraal, maar ook de betaalbaarheid voor lagere en middeninkomens.’

 Ook streeft de PvdA naar meer ruimte voor sociale en duurzame ondernemingen in bijvoorbeeld een tweede Fair Tradestraat. (De Lange Groenendaal is de eerste Fairtradestraat) Vanzelfsprekend zet de Partij van de Arbeid in op werk als de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering en deelname aan de samenleving. Daar hoort een fatsoenlijk salaris bij met goede arbeidsvoorwaarden. Dat komt van twee kanten: iedereen doet zijn best om een stage of een baan te krijgen. En van werkgevers mag je verlangen dat zij die kansen bieden, ook als je een buitenlandse achternaam hebt of een beperking, of als je net van school komt of 55+ bent. Maar als je langdurig zonder werk zit en de rek is er helemaal uit, dan moet je kunnen rekenen op een goed vangnet en op een sociale behandeling. Op jeugdhulp, armoedebeleid en de schuldhulpverlening wordt door de PvdA in Gouda niet bezuinigd.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten