<p>. Wethouder Hilde Niezen.</p>

. Wethouder Hilde Niezen.

(Foto: Pim Mul )

Wethouder Hilde Niezen vertrekt

  •   keer gelezen

GOUDA - Na meer dan 15 jaar in de Goudse politiek, waarvan de helft als wethouder, neemt Hilde Niezen afscheid. Vanaf 1 januari wordt zij de nieuwe directeur van de landelijke koepelorganisatie stichting RIONED, een kennisinstelling voor stedelijk waterbeheer. Als GroenLinks Gouda zijn we Hilde enorm dankbaar voor al haar inzet voor onze groene en linkse idealen en wensen we haar alle succes in haar nieuwe baan.


In 2006 kwam Hilde Niezen in de gemeenteraad, in 2007 volgde ze Pierre Mehlkopf op als fractievoorzitter. Vanuit deze functie was ze onder andere voorzitter van de vertrouwenscommissie die de opvolger van burgemeester Cornelis moest voordragen. In 2014 werd ze benoemd tot wethouder met in haar portefeuille onder andere duurzaamheid, verkeer en stedelijk beheer.

Fractievoorzitter Rolf van der Mije zal Hilde missen: “Ze heeft keihard gewerkt om Gouda groen en duurzaam te maken, dankzij haar is er eindelijk aandacht voor het probleem van bodemdaling. Hilde heeft met groot geduld, een luisterend oor en doorzettingsvermogen het fundament gelegd voor de herinrichting van de openbare ruimte waarbij wandelaars en fietsers de ruimte krijgen. Om zoveel tegengestelde belangen toch te verenigen is een bijzondere prestatie. We zullen haar bevlogenheid en haar nuchtere relativeringsvermogen missen!” 

Hilde Niezen kijkt zelf met trots terug op haar wethouderschap. Ik ben trots en blij dat het gelukt is het onderwerp bodemdaling echt op de landelijke agenda te krijgen. Maar ook in Gouda hebben we mooie dingen bereikt. Het hoogtepunt was wel het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad: we hebben met heel veel kennis en participatie in de stad een oplossing gevonden voor de verzakkende binnenstad. En als kers op de taart hoop ik dat we dit jaar nog definitief kunnen besluiten om het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in de Gouwekerk te gaan vestigen.

Na vaststelling van het Mobiliteitsplan hebben we hard gewerkt aan een Verkeerscirculatieplan. Na een valse start ligt er nu een prachtig plan met concrete maatregelen en financiering. Ik kijk nu al uit naar de autoloze grachten en rustige singels.

De afgelopen jaren ben ik op heel veel plekken in de stad geweest waar we tegels eruit hebben gehaald en groen erin. Vaak samen met enthousiaste bewoners en initiatiefnemers. De metamorfose van de Houtmansgracht samen met de Stichting Singelpark was daarbij echt een hoogtepunt. En onze bermen en oevers zijn in de prijzen gevallen: Gouda zoemt als nooit tevoren.

Gezien de zwaarte van de portefeuille en het werk dat er ook de komende maanden nog aan zit te komen zal de fractie zo snel mogelijk een kandidaat voordragen om Hilde op te volgen als wethouder.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten