Foto:

Kenniscentrum bodemdaling in Gouwekerk

  •   keer gelezen

gouda • Geen hotel of markthal met cultuurpodium, zoals gehoopt werd. maar in de Gouwekerk wordt een kenniscentrum bodemdaling gehuisvest. Dit is de uitkomst van uiitvoerig overleg tussen verschillende partijen, gemeente en kerkeigenaar.


Met budget uit de Regio Deal bodemdaling Groene Hart en van de gemeente Gouda is in 2020 een project gestart om een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling, inmiddels omgedoopt tot het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF), in Gouda te realiseren. 

Het KBF is een project van de gemeente Gouda dat wordt gefinancierd uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Het KBF wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groep van organisaties die werken aan kennisontwikkeling en communicatie over bodemdaling en funderingsproblemen, te weten Platform Slappe Bodem (PSB) Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) Kenniscentrum aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en 5 grote kennisinstellingen: TU-Delft / Deltares / WUR / TNO / nd.  ”Met een fysiek centrum van hoge kwaliteit krijgen de thema’s bodemdaling en funderingsproblemen de aandacht en de uitstraling die ze verdienen,” aldus wethouder Hilde Niezen. “Bodemdaling komt overal ter wereld voor. De vestiging van het KBF in Gouda zitten de bewoners van Gouda die te maken hebben met bodemdaling en /of funderingsproblemen dicht bij de beste kennis.”

De samenwerking met andere Hogescholen en universiteiten wordt onderzocht. De afgelopen maanden is de haalbaarheid van een mini-museum, kenniscentrum en hulploket in de Gouwekerk onderzocht. De beoogde locatie voor het KBF is de Gouwekerk. Een waardige bestemming voor dit prachtige monumentale gebouw. De allure van de Gouwekerk sluit daarbij aan op gewenste uitstraling van het KBF. Met de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst getekend. Na de Go/No-Go beslissing (dit najaar) kan een huurcontract worden getekend. Naast het KBF is het de ambitie ook Campus Gouda een plek te geven in de Gouwekerk. De kerk wordt niet afgesloten, maar behoudt zijn openbare functie. In 2022 moet het KBF haar deuren openen.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten