<p>Amed et Hilali kreeg de bronzen erepenning overhandigd door wethouder Michiel Bunnk.</p>

Amed et Hilali kreeg de bronzen erepenning overhandigd door wethouder Michiel Bunnk.

(Foto: Jan van den Berg)

Bronzen erepenning stad Gouda voor Amed et Hilali

  •   keer gelezen

GOUDA • De heer Ahmed el Hilali heeft de bronzen erepenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Michiel Bunnik. 


Dat gebeurde tijdens de opening  van Open Monumentendag  in het in aanbouw zijnde Islamitisch Centrum Assalam. Hij kreeg de gemeentelijke erepenning als blijk van grote waardering voor zijn langdurige inzet voor de Marokkaanse gemeenschap als bestuursvoorzitter van moskee El Fath en zijn inzet voor de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda.

Het college van burgemeester en wethouders prijzen zijn jarenlange inzet voor de Marokkaanse gemeenschap. De heer El Hilali was 35 jaar lang de voorzitter van het bestuur van moskee El Fath in de Spieringstraat. 

In die hoedanigheid heeft hij de geloofsgemeenschap van moskee El Fath een beschermde omgeving geboden voor het praktiseren van hun geloof. 

De heer El Hilali heeft zich jarenlang verantwoordelijk gevoeld voor het welzijn van de 300 gezinnen die aan de moskee verbonden zijn. Bestuursleden van de moskee spelen een rol in alle levensaspecten van de moskeegangers; bij geboortes, bij trouwen en bij overlijden.

De heer El Hilali hielp bijvoorbeeld bij de repatriëring van overledenen naar Marokko. Dit deed hij ook voor Marokkaanse families die niet aan de moskee verbonden waren.

Vanuit zijn bestuursfunctie participeerde hij in verschillende overlegorganen zoals het veiligheidsplatform, het Marokkaanse Platform Gouda en de Raad van Kerken

Ook was hij betrokken bij de Stichting El Boughaz. De heer El Hilali is sinds 2006 Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten