<p><strong>&nbsp;Zorgen voor de zieken. De zeven werken van Barmhartigheid van de Meester van Alkmaar uit ca. 1490 &ndash; 1510</strong></p>

 Zorgen voor de zieken. De zeven werken van Barmhartigheid van de Meester van Alkmaar uit ca. 1490 – 1510

(Foto: Collectie Rijksmuseum)

Goudse gasthuizen in de Middeleeuwen

  •   keer gelezen

GOUDA • In het tweede weekend van september is het weer Open Monumenten Dag. Zowel zaterdag als zondag zullen er monumenten geopend zijn in Gouda. 


Deze dagen staan dit jaar in het teken van gastvrijheid. Vroeger verleenden gasthuizen onderdak aan arme zieken en reizigers. Gouda heeft diverse van die gasthuizen gehad. Tegenwoordig kennen we nog het Catharinagasthuis, waarin nu Museum Gouda gevestigd is. En tot eind jaren 30 stond aan de Kleiweg, waar nu de HEMA is, het Elisabethgasthuis. Hoe zijn de gasthuizen ontstaan en hoe functioneerden ze?

Hierover houdt Marianne van der Veer van Streekarchief Midden Holland (SAMH) een lezing op maandag 6 september om 20.00 uur in de Sint Jan. De lezing wordt georganiseerd door historische vereniging Die Goude in samenwerking met Open Monumentendag. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via diegoude.nl of monumentenstad.nl. 

Marianne van der Veer behandelt in haar lezing de geschiedenis van de gasthuizen in de late middeleeuwen (15de en 16de eeuw). Ze zal een beeld schetsen van het ontstaan van Gouda in de vroegste tijd en de plaats die het gasthuis daarin had. Welke gasthuizen waren er zoal? Ook zal ze ingaan op denkbeelden uit die tijd over armen en zieken, afgezet tegen het idee dat je met goede werken je eigen zaligheid kan bevorderen. Bij dit alles zal Marianne van der Veer waar mogelijk een vergelijking maken met andere steden in de Nederlandse gewesten.

Marianne van der Veer heeft in Leiden geschiedenis gestudeerd met een nadruk op onze koloniale geschiedenis. Ook heeft ze de eerstegraadsopleiding voor geschiedenis afgerond. In Gouda is ze secretaris geweest van de Open-Monumentendagcommissie en heeft ze als secretaris van het Historisch Platform aan de wieg gestaan van de succesvolle cursus Goudologie. In opdracht van het Platform heeft ze voor de basisscholen het (les)programma Goudazoekers ontwikkeld. Ze was eindredacteur van de website Goudse Canon en van het boek Verhalen van Gouda. Vanaf 2014 is ze werkzaam bij het Streekarchief Midden-Holland als coördinator Dienstverlening en toegankelijkheid.

In  aansluiting op de lezing en voor Open Monumentendag zal in september in de Chocoladefabriek een tentoonstelling worden ingericht over hetzelfde thema, gasthuizen in de regio Midden-Holland vanaf de late middeleeuwen tot in de 17de eeuw.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten