Artist impressie van het nieuwbouwplan Turfmarktlocatie. Binnenkort wordt een nieuw ontwerp gepresenteerd.
Artist impressie van het nieuwbouwplan Turfmarktlocatie. Binnenkort wordt een nieuw ontwerp gepresenteerd.

Nieuw Turfmarktplan met minder woningen

Door Marianka Peters

Voor de Turfmarktlocatie komt er een nieuw plan met minder woningen en bovendien wordt het appartementencomplex nog duurzamer. De wens van omwonenden om te kiezen voor stadsvilla's is absoluut geen optie.


Gouda - Direct omwonenden van de Turfmarktkerk zijn tegen de bouw van een nieuw appartementencomplex, dat hoger is dan de huidige kerk. De omwonenden zien het liefst stadsvilla's op de plek van de Turfmarktkerk, zo blijkt uit een enquete die is gehouden. Van de 29 enquetes die zijn verspreid, zijn er 24 huishoudens tegen het huidige plan van eigenaar Khalid Boutachecourt. Een bewoner is voorstander van het plan, vier hebben geen reactie gegeven of wilden niet aan de enquete meewerken. Vorige week zaterdag was de politiek te gast om een kijkje te nemen bij de bewoners thuis. Het balkon van Henk en Els grenst op nog geen drie meter afstand van het kerkgebouw. Alle ramen van hun woning aan de Clarissenhof kijken nu nog uit op de blinde muren van de kerk. "In het bestemmingsplan uit 2003 staat niets over de Turfmarktkerk, alleen dat eventuele nieuwbouw in overeenstemming moet zijn met de bestaande maten en recht doet aan historisch Gouda," vertelt Henk. "En dan blijkt dat het bestemmingsplan afwijkt van de geveltekening. Daarop staat de daadwerkelijke hoogte van de kerk, 20,9 meter, terwijl in het bestemmingsplan wordt uitgegaan van 25 meter. Volgens ons is daarmee een fout gemaakt, dat we verder uitgezocht willen hebben." Uit de enquete, die de bewonersgroep Vereniging Turfmarktkerk heeft uitgeschreven, blijkt dat het merendeel van de bewoners zich zorgen maakt over de inperking van hun privacy en de toename van verkeer in hun buurt. De overgrote meerderheid ziet dus liever 4 tot 6 stadsvillia's op de plek van de Turfmarktkerk. De enquete is gestuurd aan bewoners Turfmarkt (één zijde), Lange Dwarsstraat en Clarissenhof. "Ik ben nog bezig met het inpasbaar maken van de opmerkingen, die tijdens de eerdere bewonersavond zijn geuit. Er komt een nieuw plan met iets minder woningen, maar duurzamer dan het eerdere ontwerp. Om dan vooruitlopend op dit nieuwe plan al een enquete te houden, vind ik niet chique," stelt Khalid Boutachecourt in een reactie. "Het is de bewoners hun goed recht om een enquete te houden, al was het voor een totaalbeeld beter geweest de enquete ook aan te bieden aan mensen die op de kerk uitkijken, dus de overkant van de Turfmarkt. De adressen zijn nu wel heel willekeurig gekozen." Voorlopig concentreert Boutachekourt zich eerst op de nadere sloopwerkzaamheden. "Ik wil dat dit netjes gebeurt, inclusief de bouwkundige opnamen van de omliggende panden. Na de sloop is er niet direct een goedgekeurd bouwplan en de bouw gaat pas starten als 60-70 procent van de woningen is verkocht." Tot die tijd wordt het terrein ingericht als parkeerterrein met verhuur van parkeerplaatsen. "Het terrein braak laten liggen is geen optie. Zodra het nieuwe ontwerp klaar is, wil ik weer met de bewoners in overleg."

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox