Waterbeheer Heemtuin zorgwekkend

Door Marianka Peters

Gouda - Op tal van plekken staken vrijwilligers afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen tijdens de Landelijke Natuurwerkdag. In de Heemtuin Goudse Hout werd de aftrap gegeven door Han Weber, gedeputeerde van recreatie van de provincie Zuid-Holland. Gewapend met helm en veiligheidsbril ging hij met een grote snoeisnaar een wilg te lijf. Alsof het zijn dagelijks werk was, knipte Weber de wilgentenen er met gemak en precies op de juiste hoogte af.

Daarna volgde een korte rondleiding over de Heemtuin, waarbij werd stilgestaan bij de waterhuishouding op de Heemtuin Goudse Hout. Sjaak Witteveen van Heemtuin Goudse Hout sprak hierover zijn zorgen uit en hoopt dat de provincie kan bijdragen aan een oplossing. Het waterpeil in de Heemtuin ligt normaliter op 1.90 meter beneden NAP, maar daalt in de zomer naar 2.45 meter beneden NAP. "De sloten liggen dan droog en dat is slecht voor planten en dieren," legt Witteveen uit. "Rond deze tijd laten we weer wat water in vanuit de plas achter de Heemtuin. De plas achter de Heemtuin is slechts 80 centimeter diep stilstaand water. Voorheen stond dit water in verbinding met de Reeuwijkse Plassen, maar dat is sinds vorig jaar afgesloten. Nu komt het uiteindelijk uit de Hollandsche IJssel en daardoor ondervinden we veel problemen. Door de ondiepe plas warmt het water snel op en omdat het voedselrijk water is, groeien algen goed en heb je binnen de kortste keren blauwalg. En dat is vergif voor plant en dier, dus dat willen we niet in de Heemtuin.

Voor de komende jaren ligt er dus een uitdaging voor de hele Goudse Hout en de Heemtuin in het bijzonder om het waterbeheer op orde te krijgen. Volgens Witteveen zijn er verschillende oplossingen denkbaar, zoals het uitbaggeren van de plas achter de Heemtuin. "Maar dat is een gigantische operatie, die alleen effect heeft op de korte termijn. We denken erover om studenten ecologie uit te nodigen om eens te komen kijken. Wellicht is het zoeken naar een oplossing voor hen een mooi afstudeerproject."


Gedeputeerde Weber juicht dit initiatief toe. "Het probleem rond het waterbeheer is mij bekend. De natuur gedraagt zich vaak anders dan je vooraf denkt. Maar ik kan me voorstellen dat je geen gebiedsvreemd water wilt binnen laten. Toch vind ik het een hele interessante gedachte van de Heemtuin om studenten uit te nodigen voor een mogelijke oplossing. Aan de andere kant zou je ook eens kunnen nadenken hoe je regenwater vast kan houden. Daarvoor is dan extra wel waterberging nodig. Kortom, dit hele probleem zal de grote uitdaging zijn voor de komende jaren."

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox