Bewoners tegen komst supermarkt Fluwelensingel

Door Marianka Peters

Gouda - De komst van een grote supermarkt op de voormalige de Jonglocatie aan de Fluwelensingel, valt in slechte aarde bij de singelbewoners.

Al jaren vragen zij maatregelen voor de toenemende verkeersoverlast op de Blekers- en Fluwelensingel. "Het verkeer loopt nu al dagelijks vast op de singels. De verbeteringen in het Mobiliteitsplan moeten leiden tot een vermindering van de 9.500 voertuigen die dagelijks langs onze huizen denderen naar een aantal van rond de 5.000," aldus een woordvoerder namens de bewonersgroep. Tijdens een informatieavond over de komst van een supermarkt aan de Fluwelensingel werd nog gesteld dat er 400 inkomende en 400 uitgaande verkeersbewegingen extra bij zullen komen. "Uit het ontwerp uitwerkingsplan blijkt nu dat men een toename van het verkeer verwacht van 1470 voertuigenbewegingen per etmaal. Dat is voor ons volstrekt onacceptabel. Er zijn meer dan voldoende supermarkten op goede afstand bereikbaar."

Het idee dat hier ruimte zou zijn voor een supermarkt hoeft niet automatisch te betekenen dat deze dan ook daadwerkelijk gebouwd zou moeten worden. Bijkomende factoren, zoals een toename van het aantal voertuigen op deze kwetsbare route zouden al genoeg redenen moeten zijn af te zien van de bouw van een supermarkt op deze plek, zo vinden de bewoners. Door alle recente aankondigingen ervaren de singelbewoners de bestuurders van de gemeente als zijnde onbetrouwbaar, zo schrijven zij in een brandbrief aan het college, die door 120 singelbewoners wordt gesteund. "Onbetrouwbaar omdat gemaakte afspraken en beloften worden weggestreept! Vervolgens neemt men negatieve besluiten over de, voor ons zo belangrijke en gewenste, verbeteringen van onze leefomgeving, zoals extra verkeer over de singels. De bewoners voelen zich genegeerd, aan de kant gezet, niet serieus genomen en voor het blok gezet, dat roept veel weerstand op. Veel bewoners vragen zich af waarom de Kattensingel wel aangepast wordt aan de eisen van deze tijd en de route Blekers- en Fluwelensingel nog steeds worstelt met de huidige verkeerssituatie."

De bewonersgroep wil dat de gemeente haast maakt met de maatregelen die in het Mobiliteitsplan zijn aangekondigd, zoals het inrichten van een 30 km zone en aanpassing van de wegindeling. De gemeente wil eerst de brief van bewoners beantwoorden alvorens een reactie te geven.

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox