Zendmachtiging naar RTV Gouwestad

Door Marianka Peters

Gouda - Vanavond is met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen gekozen om de zendmachtiging lokale omroep voor de komende vijf jaar te verlenen aan RTV Gouwestad. Alleen Gouda Positief, Gemeentebelangen Gouda en Partij voor de Dieren stemden tegen het voorstel.

Nu Gouwestad de voorkeur voor de zendmachtiging heeft gekregen, betekent niet dat de lokale omroep op dezelfde voet als voorheen door kan gaan. De omroep moet zich wel gaan vernieuwen, zo vindt de meerderheid van de raad. Die vernieuwing was reden voor Gouda Positief om te kiezen voor Gouda FM, vanwege het nieuwe, frisse geluid. Gemeentebelangen Gouda stemde tegen het voorstel omdat de partij eerder stelde de organisatiestructuur van Gouwestad in twijfel trekt. Bovendien vindt GBG de financiële verantwoording van Gouwestad niet volledig. De Partij voor de Dieren gaf aan geen verschil te zien tussen beide omroepen en daarom geen keuze te kunnen  maken.

De strijd om de zendmachtiging lokale omroep heeft de gemoederen de afgelopen maanden flnk bezig gehouden. RTV Gouwestad die de licentie al meer dan 35 jaar in bezit heeft, kreeg dit jaar 'concurrentie' van Gouda FM, die een nieuwe omroeporganisatie met nieuw elan op wil zetten. Voor het zomerreces heeft de Goudse raad een aantal criteria opgesteld voor de mogelijke verkrijging van de zendmachtiging. Aan de hand van deze criteria en de presentatie van beide kandidaten in september, heeft het college haar voorkeur uitgesproken richting Gouwestad. De Goudse raad heeft vanavond dus met een ruime meerderheid de voorkeur uitgesproken. Dit besluit zal aan het Commissariaat voor de Media worden gemeld, die uiteindelijk beslist welke omroep de zendmachtiging voor de komende vijf jaar krijgt toegewezen. De lokale omroep ontvangt zo'n 42.000 euro per jaar aan subsidie.

Goudse Post
Meer berichten