Logo goudsepost.nl


Na een melding poging inbraak  speuren politie-agenten naar de potentiële inbreker. Foto: Marianka Peters
Na een melding poging inbraak speuren politie-agenten naar de potentiële inbreker. Foto: Marianka Peters

Uitleensysteem bewakingscamera's

We zien het wekelijks in het tv-programma Opsporing Verzocht, waarbij de politie een dringend beroep doet op de bevolking om beelden van hun bewakingscamera's ter beschikking te stellen, die kunnen helpen bij een onderzoek na een misdrijf. Theo Krins van de ChristenUnie gaat nog een stapje verder en stelt een uitleensysteem van beveiligingscamera's voor.

Door Marianka Peters

Gouda - Met de achterliggende gedachte 'hoe meer ogen, hoe beter', vindt Krins dat alle opties moeten worden aangepakt om de woninginbrakengolf te stoppen. De laatste maand zijn de inbraken en pogingen daartoe weliswaar drastisch afgenomen, maar dat biedt nog geen garantie dat het zo blijft. "Het aantal inbraken baart ons zorgen. We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera's ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding," stelt Krins.
Een goed camera beveiligingssysteem in de eigen woning die diverse ruimtes bestrijkt kost als snel zo'n € 1.000,- tot € 1.500,-. "Zo'n bedrag is voor menigeen een flinke drempel, ook na eventueel een bijdrage uit de subsidiepot van de gemeente (maximaal € 250,--). In de praktijk is zo'n camera vaak ook niet blijvend nodig. We zien in Gouda vaak dat inbraken zich voor een bepaalde periode concentreren in bepaalde buurten en soms zelfs straten. In zo'n geval zou het mooi zijn als tijdelijk camera's beschikbaar worden gesteld, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding, zodat meer mensen van deze faciliteit gebruik gaan maken en vaker een inbreker op heterdaad kan worden betrapt."

Sinds de zomervakantie is het aantal woninginbraken drastisch gedaald tot twee à drie per week. Een mooie ontwikkeling, maar volgens de teamchefs politie Gouda-Bodegraven, Hans Blaauw en Anouk Veenstra, betekent dit niet dat je rustig achterover kunt leunen, maar is het juist belangrijk om nu door te pakken. "Je kunt spreken van een succes, al zijn we heel voorzichtig om nu al conclusies te trekken. De koppeling maken tussen extra toezicht en daling inbraken is niet reeël. Er spelen veel meer factoren mee," stelt Blaauw. Hij doelt daarmee op de totale aanpak die is ingezet. "Extra preventiemiddelen, beveiligingscamera's en goed hang- en sluitwerk horen daar ook bij," vult Veenstra aan. "Bewoners worden zich steeds meer bewust dat zij de oren en ogen in hun wijk zijn. Er wordt sneller gereageerd en dan kunnen wij ook sneller aanwezig zijn. Als we met elkaar dezelfde aanpak volhouden, zul je een structurele daling in het aantal woninginbraken kunnen realiseren."

Met deze stelling is Krins het volledig eens. "Samen met (structureel!) meer politie capaciteit, beveiliging van deuren en ramen en cameratoezicht hebben we een mooi pakket aan maatregelen om het aantal inbraken definitief af te laten nemen. We zijn nu bezig met de uitwerking van ons voorstel om het tijdelijk beschikbaar stellen van beveiligingscamera's mogelijk te maken."

Steeds meer particulieren en bedrijven zijn bereid hun bewakingscamera's bij de politie aan te melden. In oktober vorig jaar telde de politie-databank nog 100.000 camera's. Dat aantal is ondertussen snel gestegen tot 160.000 en inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Per dag komen er 60 nieuwe aanmeldingen van particulieren en bedrijven bij.

Het gebruik van de particuliere camera is wel aan regels gebonden. Zo moet op het huis zichtbaar zijn dat er een camera is geïnstalleerd. De camerabeelden mogen niet gedeeld worden met derden en het cameratoezicht moet de persoonlijke eigendommen beschermen en niet de privacy van anderen schenden. De politie kan niet "live" meekijken.

Marianka Peters
Meer berichten


Shopbox