Logo goudsepost.nl


Outlet Centre Zoetermeer van de baan

regio - De initiatiefnemers van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer hebben besloten hun plannen om Woonhart Zoetermeer te herontwikkelen tot Factory Outlet Center tijdelijk stil te leggen en een periode van herbezinning in te lassen.

Op 23 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het initiatief voor een Factory Outlet Center in Zoetermeer goedgekeurd en deze goedkeuring voorzien van een reeks amendementen. Sindsdien hebben de initiatiefnemers Eigenaren Woonhart en Provast zich in goed overleg met de gemeente zeer ingespannen om de amendementen te verwerken in het plan. Na ruim zeven maanden moet geconstateerd worden dat het zorgvuldig verwerken daarvan tot gevolg heeft dat de haalbaarheid en planning van het project op gespannen voet staan met de oorspronkelijke uitgangspunten. Als gevolg daarvan heeft Provast besloten zich terug te trekken uit het project. De eigenaren respecteren dit besluit.

Diverse factoren spelen daarbij een rol. Door de veelheid van partijen en belangen is een zeer zorgvuldig proces ontwikkeld, waarin verschillende tegenstrijdige belangen om voorrang vechten. Dat zorgt voor complexiteit en een steeds verder opschuivende planning. Daarnaast wenst de gemeenteraad pas een overeenkomst met de initiatiefnemers te sluiten nadat met de woningeigenaren in de VvE's van de woontorens overeenstemming is bereikt. Gezien aard van hun eisen en wensen en de juridische structuur blijkt dit niet op korte termijn mogelijk. De vertraging veroorzaakt onzekerheid onder de bestaande winkelhuurders van het Woonhart en vermindert de belangstelling bij eindbeleggers;
De wens om kosten te verhalen op de initiatiefnemers en betaling daarvan in een vroeg stadium te eisen zorgen voor een situatie waarin overeenstemming tussen partijen veel energie en tijd vergt. De initiatiefnemers hebben daarom moeten besluiten om de plannen voor Holland Outlet Mall in Zoetermeer te onderwerpen aan een herbezinning die enkele maanden in beslag zal nemen. Zij zijn van mening dat Holland Outlet Mall een grote bijdrage kan leveren aan de revitalisering van de binnenstad en de werkgelegenheid in Zoetermeer.

Ook de omliggende gemeenten, waaronder Gouda, heeft zich altijd verzet tegen de komst van de HOM in Zoetermeer. Vanwege de zondag kon nog geen reactie worden verkregen van Ondernemend Gouda, die meerdere 'brandbrieven' naar de provincie en gemeenteraad Zoetermeer stuurde, waarin zij hun zorgen en afkeuring op het grootschalige plan uitten.

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox