Logo goudsepost.nl


Artist impressie van appartementencomplex gezien vanaf de Turfmarkt
Artist impressie van appartementencomplex gezien vanaf de Turfmarkt

Herontwikkeling Turfmarktkerk

Een nieuwbouwcomplex met kantoren en 21 twee- en driekamerwoningen op de plek en in de stijl van de Turfmarktkerk. De eerste ontwerpschetsen zijn gereed. Morgenavond worden de omwonenden bijgepraat over het plan.

Door Marianka Peters


Gouda - Eerder deze week hebben omwonenden het eerste ontwerp al ontvangen. "Ik vind het belangrijk dat er voldoende draagvlak is, dus heb ik het plan al naar de omwonenden gestuurd, zodat ze zich kunnen oriënteren," aldus Khalid Boutachecourt, eigenaar van de Turfmarktkerk. "Het gaat tenslotte om het draagvlak dat nodig is. Daarom wil ik alles zo transparant mogelijk doen. Ik kan het me niet veroorloven om er een tienjarenplan van te maken." Morgenavond wordt het sloop- en saneringsplan van de Turfmarktkerk gepresenteerd,

Ook wordt de nulmeting, die voor rekening van Boutachecourt zal worden uitgevoerd, besproken en tenslotte het schetsontwerp van het nieuw te bouwen appartementencomplex. Binnen het nieuwe plan is de geplande conferentieruimte ten behoeve van het bedrijf van Boutachecourt vervallen. Wel komen er kantoren voor zijn bedrijfsuitoefening. "Het plan voor de conferentiezaal viel direct al niet goed bij omwonenden, Toen ik zei dat hier wel 1400 mensen in passen, ging deze uitsprak een eigen leven leiden en dat zorgde voor onrust. Ik heb goed geluisterd naar de bewoners en besloten dat een conferentieruimte niet wenselijk en passend is binnen het complex." De verrassende gelijkenis met de huidige Turfmarktkerk valt direct op. De schuine daken met rode pannen, zelfs de uitbouw aan de achterzijde waar ooit het orgel stond, komt terug in het nieuwe plan. "In eerste instantie ging het mij om de kaders die de gemeente in hoofdlijnen heeft gesteld, aan de hand daarvan is het schetsontwerp gemaakt. Voorop stond dat het een ingetogen gebouw moest worden dat past in de historische binnenstad en met een link naar de plek waar Gouwenaars jarenlang gekerkt hebben. Volgens mij is dit prima gelukt."

Het plan is in twee delen geknipt. Het plan van de loods van 350 m2 achter de kerk, waar circa 19 parkeerplaatsen en vijf startersappartementen moeten komen, wordt in een later stadium uitgewerkt. "Dit heeft niet zo'n haast. De loods is niet zo instabiel als de kerk, dus dat kan nog even wachten. Bovendien hoop ik dat omwonenden willen meedenken aan een goede invulling van dit gebied." In een eerste reactie reageren omwonenden niet echt enthousiast op het ontwerp. Naast de vrees van waardedaling van hun woningen vinden zij het gebouw te kolossaal. "Daarnaast is de privacy van veel huishoudens in het geding. Dit plan is onacceptabel voor ons," aldus Theo Kerstholt namens de bewoners. Boutachekourt ziet het anders. "Als de kerk behouden had kunnen blijven had het herontwikkelingsplan er hetzelfde uit gezien als dit plan. Maar erg veel tijd is er niet, er moet wel vaart gemaakt worden met de sloop. Ik wil de herfst niet afwachten, het wordt gewoon te gevaarlijk rond de Turfmarktkerk."

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox