Logo goudsepost.nl

Ruim een ton subsidie voor Roze Jaar Gouda

Tijdens de Canal Parade in Amsterdam heeft Gouda zich voor het eerst gepresenteerd. Foto:Marianka Peters
Tijdens de Canal Parade in Amsterdam heeft Gouda zich voor het eerst gepresenteerd. Foto:Marianka Peters

Door Marianka Peters

Gouda - De organisatie van Roze Jaar Gouda krijgt 115.000 euro subsidie voor alle activteiten tijdens Roze Jaar 2018 met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni volgend jaar.

Tijdens het Roze Jaar in Gouda ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de rijkdom aan diversiteit die Gouda te bieden heeft en het vergroten van acceptatie van de LHBT-gemeenschap (lesbisch, homo, biseksueel, transgender) in de samenleving. Onderdelen van het Roze Jaar zijn een culturele week voorafgaand aan Roze Zaterdag en Roze Zaterdag op 23 juni 2018. Gepland staan een tentoonstelling, roze boekenweek, filmavond, theatervoorstelling, een voetbaltoernooi, etc. Daarnaast wordt door het jaar heen een programma aangeboden in samenwerking met scholen en culturele instellingen en wordt aansluiting gezocht bij bestaande evenementen. Roze Zaterdag is gratis toegankelijk voor iedereen. De overige activiteiten zullen zo laagdrempelig mogelijk zijn en zeker voor het educatieve deel en debat wordt geen toegang gevraagd.

Voor alle activiteiten heeft de organisatie een bijdrage gevraagd in haar projectkosten gedurende het Roze Jaar en om garantstelling voor de overige projectkosten. De stichting levert zelf een structurele bijdrage op financieel vlak alsmede door vrijwillige inzet.

Roze Zaterdag is een mogelijkheid om Gouda op de kaart te zetten. Daarmee krijgt Gouda een landelijk platform en kan zich promoten als stad met een rijkdom aan diversiteit. "Met een gemiddeld bezoekersaantal van 30.000 geeft Roze Zaterdag een boost aan horeca en ondernemers van de Goudse binnenstad en kan Gouda zich laten zien als een tolerante en bruisende stad voor jong en oud," concludeert het college. Verschillende organisaties en instellingen, waaronder het Verzetsmuseum Zuid-Holland, de Goudse Schouwburg, Cinema Gouda, de Chocoladefabriek/ Bibliotheek Gouda, het Cultuurhuis de Garenspinneri, alsmede GGD Hollands Midden en COC Midden Nederland hebben toegezegd te zullen participeren. Met andere partijen, zowel lokaal, regionaal als landelijk vinden momenteel gesprekken plaats.

De organisatie heeft € 115.000,00 subsidie aangevraagd voor alle activiteiten gedurende het Roze Jaar. Tevens vraagt zij om garantstelling voor de overige projectkosten. Het verzoek om garantstelling is niet gehonoreerd. Garantstelling is geen kerntaak van de gemeente. In bijzondere gevallen, waarbij een groot publiek belang is gediend, kan het middel van garantstelling door de gemeenteraad worden ingezet. In het algemeen geldt als kanttekening dat garantstelling concurrentievervalsend kan werken met het risico op schadeclaims voor de gemeente van concurrerende partijen. Het college heeft besloten om de subsidieaanvraag van € 115.000,00 te honoreren en op het tweede ijkmoment in de begroting te verwerken

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox