Logo goudsepost.nl


Singelpark gepasseerd bij opknapbeurt Vromanpark

Door Marianka Peters

Gouda - Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe R-net busverbinding Gouda-Schoonhoven. De huidige buslijn 197 krijgt een kwaliteitsimpuls. Langs de route komen R-net bushaltes met comfortabel haltemeubilair, digitale reizigersinformatie en fietsparkeervoorzieningen en er worden infrastructurele maatregelen genomen. Vooral 's avonds en in het weekend gaan de bussen vaker rijden. Daarmee wordt de lijn comfortabeler voor reizigers, sneller en betrouwbaarder.

De bushaltes nabij de Tiendewegbrug voldoen niet aan de eisen van R-net en worden vervangen. "De huidige halte aan de waterkant wordt vervangen en geschikt gemaakt voor het laten halteren van twee bussen achter elkaar. De bushalte aan overkant (op de hoek met de inrit naar Klein Amerika) wordt verplaatst naar het parkje direct tegenover de andere R-net halte," legt een woordvoerster van de provincie uit. "De fietsers worden in het nieuwe ontwerp achter de halte om geleid, zodat zij halterende bussen niet meer over de weg te hoeven inhalen. Door het verplaatsen van de halte krijgen automobilisten vanuit Klein Amerika beter zicht op het overige verkeer. Daarmee willen we een ruimere, veiligere en meer voorspelbare situatie maken voor alle verkeersdeelnemers." De provincie Zuid-Holland investeert vier miljoen euro in de nieuwe lijn, die eind van dit jaar in gebruik wordt genomen.

Nu de provincie bezig is met de nieuwe halte, is dat voor de gemeente Gouda aanleiding om hierop aan te haken door de parkeersituatie voor de Chocoladefabriek aan te passen. Een aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders verdwijnt, deze ruimte wordt toegevoegd aan het park.
Voor Singelpark Gouda, die het opknappen en herinrichten van het Vromanpark al lange tijd op hun wensenlijstje heeft staan, een uitgelezen kans om in het plan te participeren. Tot grote teleurstelling geeft de gemeente niet thuis. "We hebben met de gemeente de afspraak dat wij bij gemeentelijke projecten binnen het gebied van Singelpark worden betrokken." stelt Marc Meijer van Singelpark Gouda. "De gemeente heeft er in dit project voor gekozen om samen met de provincie op te trekken en stakeholders in het gebied en ons heel laat te betrekken."
Ook de gebruikers van de Chocoladefabriek zijn teleurgesteld. "Het plan van de provincie is prachtig, maar ook het Vromanpark moet hoognodig in zijn geheel worden aangepakt," stelt Jaco de Vries namens alle gebruikers. "Struiken en onkruid woekeren en dat zorgt voor een onveilige situatie. De Chocoladefabriek ligt nu verscholen achter hoge bosjes. We willen graag dat het Vromanpark er weer netjes en uitnodigend uitziet en geen halve maatregelen. We waren zelfs bereid om er geld in te steken en een landschapsarchitect een mooi ontwerp te laten maken. Het zou de gemeente geen cent kosten! Dit is écht een gemiste kans."

In een reactie stelt de gemeente open te staan voor een betere inrichting van het Singelpark. "De Werkgroep Singelpark heeft aangegeven een totale herinrichting voor te staan, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde, want dat vergt een lange voorbereidingstijd, besluitvorming en beschikbaarheid van financiële middelen. Er doet zich nu een kans voor een gedeelte aan te pakken hetgeen een toekomstige algehele herinrichting niet in de weg staat," aldus een woordvoerder van de gemeente. Volgens Meijer ligt er al een totaalvisie voor het Vromanpark vanuit architect BVR klaar. "Wij hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan alleen meedenken met de keuze van de plantjes," stelt Meijer. "We gaan ons niet aan het Vromanparkproject verbinden als we niet volledig en tijdig worden betrokken." De aanpak door de gemeente beperkt zich dus tot het voorterrein voor de Chocoladefabriek. Deze entree wordt versmald en er worden tien parkeerplaatsen voor vergunninghouders en een gehandicaptenparkeerplaats opgeheven. Sinds 1 april is het voor binnenstadbewoners (sector 1b) niet meer mogelijk om op het voorterrein van de Chocoladefabriek te parkeren. Deze wijziging zorgt nog steeds voor onduidelijkheid, vandaar dat deze plaatsen verdwijnen.

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox