Logo goudsepost.nl


Volgens Toon van der Klugt, loco-dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de proef niet mislukt, alleen eerder afgesloten. Foto: Marianka Peters
Volgens Toon van der Klugt, loco-dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de proef niet mislukt, alleen eerder afgesloten. Foto: Marianka Peters

Proef zorgt voor dijkverschuiving Gouderak

De infiltratieproef aan de Kattendijk in Gouderak, waarbij tien uur lang duizenden liters water over het binnentalud van de dijk zou stromen, werd vanwege een kleine dijkverschuiving al na 50 minuten gestaakt. 

Door Marianka Peters

Gouderak - "Helemaal niet erg, de proef heeft ons in korte tijd een schat aan informatie opgeleverd," stelt Toon van der Klugt, loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. "Voor ons is de proef dus niet mislukt, maar is alleen eerder afgesloten dan gepland. De veiligheid is ook geen moment in gevaar geweest." Afgelopen vrijdag werd met de infiltratieproef gestart, waarbij de waterdruk in de dijk op een gecontroleerde manier werd opgevoerd. 10.000 emmers water per uur zouden gedurende tien uur over het binnentalud stromen. Zaterdag was er een publieksdag gepland, waar omwonenden en overige geïnteresseerden een kijkje konden nemen bij de proeflocatie. Maar het liep anders vrijdagmiddag.

De Goudse Post kreeg een exclusief kijkje op de proeflocatie. Terwijl een tiental deskundigen de meetapparatuur nauwlettend in de gaten hield, moest de proef al na 50 minuten worden gestopt. Onderaan de dijk had zich een hoopje zand verzameld, afkomstig uit de dijk en bovenaan de dijk was over een lengte van 15 meter een sleuf van zo'n 30 cm. breed ontstaan. "We hadden er natuurlijk rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren, alleen dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht," aldus Van der Klugt. "Het is nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. Alle informatie wordt nu uitvoerig geanalyseerd, de uitkomsten verwacht ik eind van dit jaar. Het heeft wel ons vermoeden bevestigd dat dijkversterking hier echt nodig is." Volgens de toetsingsnormen was de dijk al eerder afgekeurd. Dat was dan ook de reden dat deze als proeflocatie was gekozen. "De dijk is zwak, steil en te smal. Bovendien wordt de dijk extra belast omdat het een belangrijke toevoerroute is voor bedrijven en bewoners. Om te voorkomen dat we dijken onnodig versterken, dat weer voor overlast bij omwonenden zorgt, willen we preciezer weten wat er echt nodig is. Dus met behulp van nieuwe inzichten moet je continu testen."

Voor Van der Klugt staat buiten kijf dat de dijk over een lengte van tien kilometer versterkt moet worden. "In 2015 zijn we al gestart met de verkenningsfase over wat er nodig is en waar. Het is een bijzondere dijk op slappe bodem met veel bebouwing dichtbij de dijk, dus dat vergt een andere aanpak. Er ligt al een aantal kansrijke opties, die eind van het jaar worden besproken met gemeenten, instanties en bewoners. Ik verwacht dat we de verkenningsfase eind 2018 kunnen afsluiten. De daadwerkelijke uitvoeringsfase, die zo'n 4 tot 5 jaar in beslag neemt zal rond 2021-2022 starten. Tot die tijd vormt de dijk geen acuut gevaar," verzekert Van der Klugt. "Nederland loopt altijd voorop als het gaat om kennis van dijkversterkingen, met deze proef zijn we weer een stap verder."

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox