Logo goudsepost.nl


Victory Sports moet deuren sluiten

Door Marianka Peters

Sportcentrum Victory Sports aan het Middenmolenplein moet haar deuren sluiten. Dat heeft de rechter in een kort geding bepaald. De sluiting heeft grote gevolgen, vooral voor mensen met een fysieke of psychische beperking, die hun intensieve begeleiding moeten missen. Maar ook de 'probleem'jongeren, onder meer uit de Top 60, die geen zinvolle dagbesteding meer hebben en dreigen terug te vallen in hun oude gedrag.

Eigenaar Joost Walraven gaf vorige week zelf al aan dat het sportcentrum in financiële nood verkeert. Volgens Walraven raakte hij steeds verder verstrikt in een web van bureaucratie en het bekende vliegen afvangen. "In de wereld van instanties, hulpverlening, politiek, jeugdzorg, veiligheid, gaat het er helaas niet over hoe een kind zo goed mogelijk geholpen wordt, maar meer hoe het verdienmodel in stand gehouden kan worden, hoe gelikt het plan op papier staat, hoe je er binnen de politiek het meest mee kan scoren,"stelt Walraven "In 2016 hebben wij 62 jongeren een stageplus plek kunnen geven, jongeren met voornamelijk een flinke rugzak en zonder stageplek zouden zij van school af moeten. Wij zijn er trots op dat we een aantal Top 60 jongeren weer perspectief hebben kunnen bieden, waardoor ze zich konden losmaken uit die neerwaartse spiraal. Een aantal van hen heeft nu een leuke baan."

Noem hem een dromer en een idealist. Zodra instanties Walraven's begeleidingsplannen lazen waren ze razend enthousiast, maar daar bleef het bij. Zijn ideeën werden vervolgens gebruikt in beleidsstukken van onder meer Stichting Jong Gouda en SportpuntGouda, die vervolgens de beschikbare subsidie kregen toegewezen. "Loods 15 is nota bene opgezet met stagiaires die bij mij aan de slag waren. Deze organisatie strijkt nu alle subsidie op, terwijl het werk door ons is gedaan," stelt Walraven.

Bureaucratie

Volgens Walraven is er flink wat mis binnen het Veiligheidshuis. "Deze organisatie loopt over van bureaucratie, teveel instanties weten van elkaar niet wat ze doen. Ik heb een hele goede samenwerking met reclassering, maar een andere organisatie vindt dat het anders moet. Daarbij vergeten ze dat het wel om mensen gaat." Met de komst van een nieuw projectplan (Sportimpuls=red) van de gemeente, waarin Victory Sports vanaf januari zou participeren, ging het mis. In zijn enthousiasme begon Walraven aan de aanpassingen in zijn sportcentrum voor dit project. "Ik wilde er klaar voor zijn zodra het project ging starten." Het project is inmiddels meerdere malen uitgesteld, dus ook de subsidie. "Die investering ben ik dus kwijt, terwijl de kosten doorlopen." Vanaf dat moment verslechterde de samenwerking met Woonpartners, mede door oplopende huurachterstand. Uitvoerig overleg met burgemeester Milo Schoenmaker en wethouder Rogier Tetteroo haalde niet veel uit. "Wethouder Tetteroo heeft zich enorm ingezet voor behoud van ons sportcentrum en veelvuldig overleg gevoerd met Woonpartners, echter zonder resultaat."

Huuropzegging

In een reactie stelt een woordvoerder van Woonpartners. "Woonpartners Midden-Holland is juist samen met de gemeente Gouda naar oplossingen blijven zoeken. Victory Sports is daarbij gevraagd om inzage in de bedrijfsgegevens te geven om een herstelplan mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn echter door Victory Sports niet nagekomen."

Afgelopen week diende het kort geding, waarin de rechter in het voordeel van Woonpartners besliste. Volgens Walraven heeft Woonpartners ineens haast gemaakt met de huuropzegging, omdat zich potentiële huurders hebben gemeld voor het gebouw aan het Middenmolenplein, onder meer van een GGZ instelling die hier dagbesteding voor mensen met een lichte beperking wil vestigen. Dit wordt door Woonpartners bevestigd. " Voor de ruimten bestaat bij meerdere kandidaten belangstelling. Nu de rechter vonnis heeft gewezen, zal Woonpartners in overleg treden met nieuwe kandidaat-huurders,." aldus Woonpartners. "Het is bijzonder jammer dat uiteindelijk voor deze weg moest worden gekozen. De activiteiten van Victory Sports zijn immers sympathiek en van maatschappelijk belang. Wij zullen dan ook na de ontruiming met Victory Sports opnieuw het overleg zoeken om te komen tot een afwikkeling van de openstaande schuld. Wordt die oplossing gevonden, dan is Woonpartners bereid om mee te denken in de mogelijkheden van een herstart van de activiteiten van Victory Sports in sterk afgeslankte vorm op een andere locatie."

Victory Sports is geen doorsnee sportschool. Naast het trainingscentrum is Walraven al jaren actief binnen de hulpverlening om (probleem)jongeren perspectief te bieden door middel van sport. Daarnaast is een speciaal programma ontwikkeld om jongeren weerbaarder te maken, tegen bijvoorbeeld pestgedrag, maar ook in agressiebeheersing. De ervaring heeft geleerd dat sport een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de gedragsproblemen. De deelnemers worden door instanties doorverwezen, zoals jeugdreclassering, Jeugdzorg en scholen. Inmiddels hebben ook verontruste ouders zich gemeld, die graag willen weten waaraan zij en hun kinderen toe zijn. Waar deze jongeren vanaf volgende week terecht kunnen is nog niet bekend. Vanwege het zomerreces heeft de gemeente Gouda hier nog niet antwoord op kunnen geven. Deze reactie wordt aanstaande maandag verwacht.

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 2
Meer berichten