Logo goudsepost.nl


Ben en Pat Schaareman met één  van de laatste foto's van zoon Mark. Foto: Marianka Peters
Ben en Pat Schaareman met één van de laatste foto's van zoon Mark. Foto: Marianka Peters

Een bankje als blijvend monument

Door Marianka Peters

Het ergste wat je als ouders kan overkomen is het verlies van je kind. Maar hoe geef je een dergelijk drama een plek in je leven terwijl het lichaam van je bloedeigen zoon nooit is gevonden?

Gouda - Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Mark, de zoon van Ben en Pat Schaareman tijdens zijn vakantie in Colombia door de guerrillabeweging JEGA, een afscheidingsbeweging van de FARC werd ontvoerd, gegijzeld en daarna vermoord. Zijn lichaam is nooit gevonden. "We willen het hele gebeuren niet opnieuw oprakelen. Door de jaren heen hebben we geprobeerd om het een plekje in ons leven te geven, maar verder is er geen enkel plekje dat herinnert aan Mark en waar je even naar toe kunt gaan, als daar behoefte aan is," vertelt Ben (85). "We zijn allebei op leeftijd en hebben niet het eeuwige leven. Als wij er straks niet meer zijn, is Mark ook volledig vergeten." Die gedachte is voor de ouders onverteerbaar. Daarom heeft het Goudse stel het idee opgevat om ergens een bankje te plaatsen met een naamplaatje van Mark als blijvend monument. "Mariella de Geus heeft ook een monument en terecht. Wat haar is overkomen is verschrikkelijk. Mark is weliswaar vermoord in Colombia, maar was toch ook een Gouwenaar,." vult Pat (81) aan. Inmiddels is er een verzoek naar de gemeente gestuurd om toestemming te verlenen voor een bankje. "We vragen niet om geld. Het bankje betalen we zelf, maar het gaat ons om een vergunning om een bankje te mogen plaatsen. Waar maakt ons niet zoveel uit, maar het Houtmansplantsoen of Vroesenpark zou wel een hele mooie plek zijn."


Mark was hovenier en erg reislustig. Tijdens een vakantie in Colombia ging het mis. Hij werd ontvoerd gegijzeld en uiteindelijk vermoord.Tijdens een jarenlange zoektocht probeerde de familie alle puzzelstukjes rond Mark's verdwijning te verzamelen. Moeder Pat ging naar Colombia maar kwam terug met lege handen en het gevoel haar kind daar te hebben achtergelaten. Privédetectives en paragnosten werden ingehuurd, echter zonder resultaat. Hoop en wanhoop wisselden elkaar in rap tempo af, tot 1996, toen Mark op verzoek van de familie officieel werd doodverklaard. In het begin hadden Ben en Pat nog veelvuldig contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar dat werd steeds minder. In juli 2008 beheerste de bevrijding van voormalig presidentskandidate Ingrid Betancourt de media wereldwijd. Dit was voor Ben aanleiding om na jaren weer eens contact op te nemen met Buitenlandse Zaken. ,,Buitenlandse Zaken bleek een enorm dossier over Mark te hebben, waarvan wij het bestaan niet kenden, omdat het onder de categorie staatsgeheim viel,'' vertelt Ben. Na een officieel verzoek werden de drie dikke mappen vrijgegeven en samen met zijn eigen tien dikke mappen begon Ben aan een enorme puzzel. ,,Je blijft maar hopen om het ontbrekende stukje van de puzzel te vinden. Het laatste contact met Buitenlandse Zaken was twee jaar geleden, toen er weer een massagraf was gevonden. Daar zat Mark niet bij." Ben en Pat hopen dat hun dierbare wens in vervulling mag gaan. "In november komt Mark's weduwe Suk Han naar Gouda. Het zou heel mooi zijn als het bankje er staat."

Mark Schaareman
28 mei 1958 - 1992

Gouwenaar Mark Schaareman was hovenier van beroep en erg reislustig. Tijdens zijn vakantie in februari 1992 werd hij door een zusterorganisatie van FARC ontvoerd in Colombia. Vier maanden later werd twee miljoen dollar losgeld geëist. Op advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd niet op de eis ingegaan. Daarna is niets meer van Mark vernomen en in 1996 werd hij dood verklaard. Zijn lichaam is nooit gevonden.

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten