Logo goudsepost.nl


Binnenkort wordt de Turfmarktkerk gesloopt. Omwonenden zijn niet gelukkig met de toekomstplannen voor dit gebied. Foto: Marianka Peters
Binnenkort wordt de Turfmarktkerk gesloopt. Omwonenden zijn niet gelukkig met de toekomstplannen voor dit gebied. Foto: Marianka Peters

Plannen Turfmarktkerk te kolossaal

Een gebouw met een conferentiezaal voor 1400 gasten, 20-24 appartementen en een nokhoogte die vijf meter hoger is dan de huidige Turfmarktkerk. Direct omwonenden vrezen voor ernstige (verkeers)overlast en aantasting op hun privacy.

Door Marianka Peters

Gouda - Nu de sloop van de Turfmarktkerk onvermijdelijk is, gaat eigenaar Khalid Boutachecourt voor plan B; een nieuwbouw appartementencomplex met conferentieruimte. De loods achter de kerk, ook aangekocht door Boutachecourt, wordt getransformeerd tot parkeergarage met daarbovenop nog eens twee appartementen. Omwonenden van ondermeer de Turfmarkt, Clarissenhof en Nieuwehaven zijn op de hoogte gebracht van de nieuwbouwplannen, maar erg blij zijn ze er niet mee. Nu de eigenaar en SGP/CU media aandacht hebben gezocht willen bewoners ook hun zegje doen. "Het plan is voor ons veel te grootschalig," vertelt Theo Kerstholt, namens het bewonerscollectief. "Drie weken geleden zijn wij als groep na veel aandringen eindelijk geïnformeerd over de plannen door Boutachecourt, daarbij hebben wij ook onze zorgen uitgesproken, maar helaas heeft dit niets opgeleverd. Het is heel jammer dat we niet mogen meepraten of enige inspraak hebben over zijn plannen." De bewoners herinneren zich nog de informatieavond eerder dit jaar, waarbij ontwikkelaar Timpaan verschillende opties op tafel legde voor de invulling van het gebied, nadat de kerk zou zijn gesloopt. Daarbij kwam ook de optie van 4-8 stadsvilla's of drive-in woningen voorbij, waarvan de meeste bewoners zeer gecharmeerd waren. "Khalid was toen fel voorstander om vooral groen terug te brengen in het gebied, maar nu hij de kerk zelf heeft gekocht, lijkt hij toch voor een grootschalig appartementencomplex te gaan," stelt Kerstholt teleurgesteld. Eigenaar Boutachekourt gaf eerder in een interview in deze krant aan om het nieuwbouwcomplex in dezelfde stijl als de Turfmarktkerk te willen realiseren, waarbij één of eerdere puntdaken terugkomen. Om ruimte te creeëren wordt het gebouw wel zo'n vijf meter hoger, dat volgens omgevingsvergunning is toegestaan. "De impact voor de omwonenden is veel te groot. Denk aan zonlichtbeperkingen en niet te vergeten de privacy, die onder druk staat, als men vanuit het appartement zo bij ons in huis en tuin kan kijken. Ook een toenemende verkeerstroom over de Turfmarkt is niet wenselijk. Als we praten over de impact van een conferentiecentrum in de binnenstad van Gouda waarbij 1400 mensen hun weg moeten vinden naar en van het conferentiecentrum is de zorg van het bewonerscollectief ineens een zorg geworden van de gehele binnenstad van Gouda." Overigens gaan de bezwaren van de omwonenden verder dan het nieuwbouwcomplex. Grenzend aan de Clarissenhof staat een oude loods, waarin parkeerplaatsen komen en een tweetal appartementen. "Om de loods bereikbaar te maken wil Khalid een ontsluiting realiseren vanaf de Turfmarkt naar de loods en Nieuwehaven. Wij hebben nu een heel veilige en rustige woon- en leefomgeving, dat verdwijnt straks door alle verkeersbewegingen pal langs onze gevels en tuinen door nieuwe bewoners en bezoekers van het conferentiecentrum." Kerstholt hoopt op een goede afloop. "We zitten nu in het voortraject en willen voorkomen dat we lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. We zijn tenslotte buren en moeten samen verder. Volgende maand worden we ingelicht door Boutachecourt over de voortgang van zijn project."

In een reactie stelt Khalid Boutachecourt de zorgen van de omwonenden te begrijpen, echter is het plan volgens hem nog te prematuur om nu al tot in detail te delen met de omwonenden. "Door het besluit van de Omgevingsdienst Midden Holland, dat de kerk gesloopt moet worden, is alles in een stroomversnelling gekomen," zegt hij. "Ondanks dat wil ik het wel zorgvuldig doen, wat betekent dat eerst de kaders die de gemeente stelt, helder en duidelijk moeten zijn, voordat je kunt praten over de verdere invulling. Het conceptplan ligt nu bij de gemeente voor toetsing. Zodra die kaders bekend zijn, ga ik met de omwonenden over de verdere invulling praten."

Boutchekourt zegt graag te willen samenwerken met de omwonenden, maar niet tot iedere prijs. "Sommige bewoners willen niets anders dan een stadspark. Dat is natuurlijk uitgesloten, want daarvoor heb ik het niet aangekocht. Anderen zien liever een aantal stadsvilla's. Ik realiseer mij dat een herontwikkeling nooit geheel pijnvrij zal zijn, maar men moet wel redelijk blijven. Ik heb het gebied ook aangekocht ten behoeve van mijn eigen bedrijfsactiviteiten."

Inmiddels heeft de Goudse SGP, gesteund door de ChristenUnie er bij het college op aangedrongen om vooral de regie te houden op de herontwikkeling van het gebied. Samen met de bewoners hoopt Kerstholt dat de gemeente hun zorgen serieus neemt. Het idee van de SGP/CU om de sloot terug te brengen in het gebied, nemen zij in ieder geval niet serieus. "Dwars door het speeltuintje zeker! Wat een waanzin." De benodigde vergunningen voor de sloop zijn aangevraagd, binnenkort start de sloop van de Turfmarktkerk.

Het volledige artikel staat in de Goudse Post van 2 augustus 2017

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 2
Meer berichten