Logo goudsepost.nl


UPDATE: Vierstroom trekt halvering huishoudelijke hulp in

De halvering van het aantal uren huishoudelijke hulp vanuit de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) wordt door de Vierstroom uitgesteld. De halvering van het aantal uren zou per 1 augustus ingaan, maar dat is voorlopig van de baan. Dat is vrijdagavond bekend gemaakt.

Door Marianka Peters

Gouda - De HHT regeling houdt in dat Gouwenaars tegen gereduceerd tarief (5 euro per uur) extra hulp in de huishouding kunnen inkopen. Deze regeling loopt per 1 januari 2018 af. Omdat meer mensen van de regeling gebruik maken dan verwacht, gaat de HHT min of meer onder aan het eigen succes. Dit betekent dat de bodem van de subsidiepot in zicht is. Cliënten van de Vierstroom kregen afgelopen week bericht dat het aantal uren per 1 augustus wordt gehalveerd en dat extra uren kunnen worden ingekocht tegen een marktconforme prijs (18,61 per uur). Volgens de gemeente is de brief van Vierstroom te voorbarig. "Het gebruik van de regeling is de laatste weken nog meer toegenomen. Om die reden is met de aanbieders overleg gevoerd. De insteek vanuit de gemeente was het beschikbare budget zo eerlijk mogelijk te willen verdelen over de gebruikers. Door één aanbieder is abusievelijk per brief al over de oplossingsrichting gecommuniceerd. Gezien de ontstane situatie gaat het college na het zomerreces zich beraden hoe zij de regeling tot het einde van het jaar voortzet. Tot die tijd blijft de HHT in haar huidige vorm behouden; de aanbieders laten dit hun cliënten weten," stelt een woordvoerder van de gemeente namens wethouder Corine Dijkstra, die over de ontstane impasse een memo heeft gestuurd aan de raad.

In een eerder interview stelde wethouder Corine Dijkstra nog dat de regeling tot eind van het jaar blijft bestaan. Om het ontstane tekort aan te vullen is door de gemeenteraad besloten om een bedrag van €225.000 extra beschikbaar te stellen voor de huishoudelijke hulp toelage, bovenop het door het Rijk beschikbaar gestelde geld voor 2017. Uit de memo van de wethouder blijkt nu dat het extra budget niet toereikend is om dit hele jaar nog 'uit te zingen'. De maand september is in het overleg met de zorgaanbieders genoemd voor de oplossingsrichting (halvering huishoudelijke hulp=red). Voordat hierover een besluit werd genomen heeft de Vierstroom dit reeds gecommuniceerd, dat voor veel onrust heeft gezorgd. "Met de aanbieders is op zeer korte termijn overleg. Een eerste stap is de cliënten te informeren dat tot nader bericht de HHT in haar huidige vorm wordt voortgezet,"  aldus Dijkstra. 

De brief van de Vierstroom is bij cliënten ingeslagen als een bom. In plaats van 3 uur huishoudelijke hulp per week, krijgen cliënten straks eens per twee weken diezelde huishoudelijke hulp via de HHT regeling. Ook Carla Weller van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) was onaangenaam verrast. "Wij weten niet beter dat de HHT regeling per 1 januari 2018 ophoudt te bestaan. We waren in de veronderstelling dat alles netjes tot die datum was geregeld. Dat de hulp nu al gehalveerd wordt, is voor ons een complete verrassing en op z'n zachtst niet netjes om dit niet vooraf te communiceren." Inmiddels heeft Gouda's 50+ partij opheldering gevraagd aan het college. De partij vraagt zich af hoe de maatregel om de HHT regeling te halveren tot stand is gekomen en waarom dit besluit niet terug te vinden is in het collegebesluit en andere communicatie. Bovendien wil de partij weten waarom Gouda met de HHT per 1 januari 2018 stopt, terwijl staatssecretaris van Rijn onlangs heeft toegezegd het budget voor de regeling tot 2020 beschikbaar te stellen.

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten