Logo goudsepost.nl


Foto: google
Foto: google

Extra hulp in de huishouding gehalveerd

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), waarbij Gouwenaars tegen gereduceerd tarief extra hulp in de huishouding kunnen inkopen, loopt per 1 januari 2018 af. Tegen alle afspraken in heeft de Vierstroom deze week besloten de voorziening vervroegd, met ingang van 1 augustus, te halveren. Extra uren gaan zeker het drievoudige van het huidige tarief kosten.

Door Marianka Peters

Gouda - De HHT regeling gaat min of meer onder aan het eigen succes. Gouwenaars, die waren gekort op hun huishoudelijke hulp, kregen de mogelijkheid extra uren tegen een gereduceeerd tarief van vijf euro in te kopen. Hier wordt zoveel gebruik van gemaakt, dat het budget niet toereikend is. Naar schatting is er tussen de 60.000 en 100.000 euro nodig om de regeling tot eind dit jaar uit te voeren. Vorige maand benadrukte wethouder Corine Dijkstra nog dat er nog ruimte in begroting hulp bij het huishouden was om dit op te vangen. Zonder enige vorm van communicatie vooraf wordt de regeling met ingang van 1 augustus toch gehalveerd.

Voor wie nu drie uur hulp per twee weken of minder krijgt, verandert er niets, maar wie nu meer hulp in de huishouding  heeft wordt  ernstig gedupeerd. Voor Gouwenaar Joop Groen betekent dit dat in plaats van drie uur per week, vanaf 1 augustus 3 uur per twee weken extra huishoudelijke hulp wordt verleend. Hij is furieus. "We hebben het wel over mensen die zich in een uiterst kwetsbare situatie bevinden. Deze mensen hebben door de decentralisaties en bezuinigingen al genoeg voor hun kiezen gekregen. De maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die nodig is wordt hiermee onverkort maatschappelijke verzwaring." Wat Groen vooral steekt, is het tijdstip van de brief. "Op vrijdagmiddag, als er niemand meer te bereiken is. Verder hebben de betrokkenen maar ruim een week de tijd om een regeling te treffen. Verder weet men van elkaar niet wat er geschreven is. Ik ben maandag jl. gebeld door de sectie wmo, wat er in die brief van de Vierstroom stond! Ze wisten van niks, kortom, je reinste amateurisme bij een voor velen zo belangrijke zaak."

Ook Carla Weller van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) was onaangenaam verrast. "Wij weten niet beter dat de HHT regeling per 1 januari 2018 ophoudt te bestaan. We waren in de veronderstelling dat alles netjes tot die datum was geregeld. Dat de hulp nu al gehalveerd wordt, is voor ons een complete verrassing en op z'n zachtst niet netjes om dit niet vooraf te communiceren," reageert zij vanaf haar vakantieadres.

Vorige maand stelde wethouder Dijkstra in een interview nog dat mensen die nu gebruik maken van de HHT regeling een hertoetsing van de huishoudelijke hulp kunnen aanvragen. Inmiddels hebben al deze cliënten hierover informatie van de gemeente ontvangen. In de brief wordt erop gewezen dat voor uitbreiding van uren ook een hogere bijdrage moet worden betaald. "Dat klopt, " aldus Carla Weller. "Maar dat zou ingaan met ingang van 1 januari 2018 en niet 1 augustus dit jaar."

In een reactie stelt een woordvoerder van de gemeente: "Dit najaar wijzigen we deze HHT in aanloop naar het aflopen van de regeling per 1 januari 2018. Men kon maximaal 3 uur extra huishoudelijk hulp aanvragen per week. Dit wordt 3 uur per 2 weken. De reden is dat het budget zijn einde nadert, maar we dit wel eerlijk willen verdelen over iedereen die ervan gebruik wil maken. Hierover heeft Vierstroom als een van de leveranciers van deze hulp een brief gestuurd." De voorlichter moest het antwoord schuldig blijven op de vraag waarom de datum van 1 augustus noch in het collegebesluit, noch op andere manieren, staat vermeld.

Hoewel in de brief van de Vierstroom een duidelijke koppeling tussen de halvering van de hulp in de huishouding en de herindicatie wordt gemaakt, staat dit volgens de gemeente los van elkaar. "Iedereen met een beschikking voor huishoudelijke hulp heeft die beschikking tot een bepaalde einddatum. Als er verlenging of uitbreiding nodig is, vraagt diegene een herindicatie aan. Hiervoor gelden de wettelijke termijnen. De HHT is een aparte regeling die los van herindicaties te gebruiken is."

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten