Logo goudsepost.nl


Groen en duurzaam ontwerp project Groenstaet heeft de voorkeur
Groen en duurzaam ontwerp project Groenstaet heeft de voorkeur

Genoeg getreuzeld. Groenstaet moet door!

Aanvullende eisen, aangepaste ontwerpen en een enquete. Na drie jaar uitvoerig overleg is er nog geen paal de grond in aan de Sportlaan, waar het 50+ wooncomplex Groenstaet moet worden gerealiseerd. Initiator en opdrachtgever Fred Hegie is het getreuzel van de gemeente Gouda zat en zet nu door, desnoods via de juridische weg.

Door Marianka Peters

Gouda - Het eerste plan van Hegie dateert al van vijf jaar geleden, toen de plannen voor levensloopbestendig groepswonen voor 50plussers en gezamenlijke huisvesting van de scholen van de Ark en Gemiva in de voormalige PWA-kazerne in een vergevorderd stadium zaten. "Plotseling werden de plannen van de kazerne gekaapt door de gemeente ten gunste van een islamisch centrum," vertelt Hegie. "Dit heeft me ruim twee ton aan architecten en voorbereiding gekost." Om het project Groenstaet alsnog van de grond te krijgen, kwam al snel de voormalige land- en tuinbouwschool aan de Sportlaan in beeld, dat reeds in eigendom is van Hegie. Al vanaf het begin voelt Hegie zich door de gemeente tegengewerkt, door steeds weer aanvullende eisen te stellen. Waar doorgaans voor seniorenwoningen een lagere parkeernorm wordt gehanteerd, moet Groenstaete aan de hoogste parkeernorm voldoen, de geplande 75 appartementen moesten terug gebracht worden naar 60 en later naar 40. Hierdoor moesten de plannen telkens worden aangepast. "De vraag naar seniorenwoningen is groot, maar daarvan was de gemeente niet overtuigd. Daarom moest ik een enquete laten uitvoeren. De uitkomsten hiervan waren overtuigend. 260 Gouwenaars gaven aan serieus interesse te hebben voor een koop- of huurwoning. Met de resultaten van de enquete heeft de gemeente niets gedaan. Sterker nog, de gemeente heeft helemaal niet meer gereageerd."

Tijdens een informatieavond voor omwonenden, die bezwaar hebben tegen de komst van het complex Groenstaet aan de Sportlaan, werd door de bewoners een alternatief plan gepresenteerd met eengezinswoningen op de locatie. "Het is toch te gek voor woorden dat gemeente en omwonenden gaan bepalen wat en voor welke prijs er gebouwd gaat worden op deze locatie. Met geen woord wordt gerept over de uiteindelijke doelstelling, een wooncomplex met seniorenwoningen. Die 4500 m2 is nota bene mijn eigendom. Het bouwvolume van 3800 m2, bouwhoogte en bestemming maatschappelijke doeleinden, alles past binnen het bestemmingsplan." Tijdens diezelfde avond gaf wethouder Rogier Tetteroo aan dat het plan Groenstaet perfect past binnen de nieuwe Woonvisie van de gemeente. "Groen, duurzaam, ouderenhuisvesting en een mix van koop en middenhuur, maar dan moet je wel op draagvlak kunnen rekenen in de buurt," aldus Tetteroo. "De gemeente heeft geen actieve rol, maar als Hegie doorgaat met het huidige plan, krijgt hij bij ons geen gehoor."

Hegie voelt zich gesteund door de Vereniging Woongroep Groenstaet, die door alle potentiële kopers en huurders is opgericht. Binnen de vereniging worden verschillende commissies ingesteld, die voor de verdere invulling van het complex zorgdragen. Om aan te tonen dat het Hegie ernst is om aan de slag te gaan, zijn twee alternatieve plannen gemaakt, die ook ruimschoots binnen het bestemmingsplan vallen. "Het spreekt voor zich dat een blokkendoos zo dicht op de buren of een moskee niet mijn voorkeur hebben, maar het kan wel," zegt hij. "Mijn doel is een groen, duurzaam en levensloopbestendig 50+ woongebouw neer te zetten, wat zijn tijd ver vooruit is, daar een organisatie op te zetten die zichzelf kan bedruipen en kan vernieuwen door de jaren heen." Omdat er verder geen enkele reactie vanuit de gemeente komt is het volgens Hegie nu een kwestie van doorzetten. Wel wil hij begin september nog een keer in gesprek met de gemeente. "Als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks via de juridische weg. Niet mijn voorkeur, liever had ik het plan uitgevoerd in goede harmonie met de buurt."

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten