Logo goudsepost.nl


Crowdfundingplatform voor Goudse initiatieven

Foto's en tekst: Marianka Peters
 

Gouda - Een inzamelingsactie voor een speeltoestel in de buurt, geld inzamelen voor een fietstocht voor het goede doel of helpende handen voor een wijkschoonmaak. Vanaf vandaag kun je je initiatieven kwijt op een crowdfundingplatform voor Goudse projecten. Op het pontje Gein geven Peterpaul Kloosterman, Cees Leenhuis, Heleen van Praag, Ciska Jansz en wethouder Jan Willem van Gelder een toelichting op het initiatief, dat voor iedere Gouwenaar beschikbaar is.

De inzamelingsactie voor de aanschaf van pontje Gein is hét bewijs dat crowdfunding succesvol kan zijn, zolang je maar mensen weet te enthousiasmeren om mee te doen. Vanaf vandaag kan iedereen een actie starten om geld, materiaal of hulp te vragen voor een bepaald initiatief. Daarnaast kunnen ook acties ondersteund worden.

Het initiatief voor een lokaal crowdfundingplatform komt van netwerkorganisatie Gouda Bruist, waarbij 1600 actieve Gouwenaars zijn betrokken. Tijdens Bruispunt-bijeenkomsten worden nieuwe ideeën gelanceerd en Gouwenaars gemotiveerd om mee te doen. "De crowdfundingmodule is eigenlijk een vervolg op datgene dat we als Gouda Bruist al jaren doen. Mensen met elkaar verbinden door leuke initiatieven," stelt Heleen van Praag van Gouda Bruist. "Via het crowdfundingplatform kunnen Gouwenaars niet alleen zelf een actie starten, ook kunnen ze Goudse initiatieven ondersteunen, zowel financieel, met materiaal of met helpende handen," vult Peterpaul Kloosterman aan. Het crowdfundingplatform is in samenwerking met de bekende organisatie www.voorjebuurt.nl opgezet en beperkt zich tot uitsluitend Goudse initiatieven. De initiatiefnemers hebben via deze organisatie al meerdere acties opgezet, die inmiddels succesvol zijn afgesloten. Te denken valt hierbij aan het Pauzelandschap Potterspoort, Singelpark en de aankoop van pontje Gein. "Men hoeft geen lid te zijn van Gouda Bruist om een actie te starten. Iedereen kan een actie aanmelden." De crowdfundingmodule valt onder auspiciën van de organisatie voorjebuurt.nl die over alle know how beschikt. "Maar het gaat niet alleen om geld inzamelen. Het kan voorkomen dat een bepaalde actie niet goed van de grond komt omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. Via het platform kun je hulp en extra handen inroepen."

Wethouder Jan Willem van Gelder juicht het initiatief toe. "Dit is een mooie opsteker in het kader van burgerparticipatie. Daar waar burgers zelf initiatieven ontplooien en uitrollen, wil de gemeente graag faciliterend zijn," zo stelt hij. "Crowdfunding komt vooral vanuit de burgers zelf. Bovendien kun je direct toetsen of een initiatief slaagt." Sinds zijn aantreden afgelopen zomer, zet Van Gelder zich in om burgerparticipatie te bevorderen. "De kloof tussen burger en overheid is de laatste jaren steeds groter geworden. Men vertrouwt elkaar niet meer. Burgers boven regels, dat is mijn devies. De invloed moet terug naar de burgers, zodat het vertrouwen herstelt. De Goudapot is daar een mooi voorbeeld van."

Ga naar www.voorjebuurt.nl/gouda 

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten