Logo goudsepost.nl


Overleg met Mooi Bolwerk gestrand

Door Marianka Peters

Gouda - IDBB Vastgoed/Compartijn, die op het Bolwerk 26 kleine woonzorgeenheden gaat bouwen, heeft de stekker uit het overleg met stichting Mooi Bolwerk getrokken. De plannen zouden lijnrecht tegenover elkaar staan, waarbij geen ruimte is voor een compromis.

Tijdens de oriëntatieavond, waarbij zowel Compartijn als Stichting Mooi Bolwerk hun plannen toelichtten aan de raad, werd Mooi Bolwerk geconfronteerd met het besluit, waarvan men nog niets wist. "Wij hebben aangegeven graag met verschillende organisaties te willen samenwerken om tot een nieuw gezamenlijk plan te komen," stelde Bart Witzier. "We hebben 2000 m2 nodig om een complex van drie lagen met in totaal 26 kleine wooneenheden te realiseren. Mooi Bolwerk wil echter vasthouden aan een maximale bebouwing van 400 m2 en wil van geen wijken weten. Dan houdt het op." Stichting Mooi Bolwerk is overigens niet de enige organisatie waarmee Compartijn in overleg is. Ook de Klankbordgroep, gemeente, Best Western Hotel en de Lichtfabriek zijn gesprekspartners. "Het Singelpark willen we er ook graag bij betrekken. Volgende week hebben we overleg."

Yvonne Schutrups van stichting Mooi Bolwerk zei onaangenaam verrast te zijn over het besluit van IDBB/Compartijn. Mooi Bolwerk ziet het liefst dat het Bolwerk een parkachtige uitstraling krijgt, waarbij aandacht is voor de archeologie, aangevuld met een VVV-functie en  fietsknooppunt. "We worden wel gehoord, maar daar blijft het bij. Er zijn teveel kansen blijven liggen en alternatieven worden niet onderzocht. We willen erkenning dat het Bolwerk een strategische positie heeft." Zij riep de raad op om te zoeken naar alternatieve locaties voor het zorgcentrum, bijvoorbeeld het electriciteitsbedrijf achter de Lichtfabriek of het waterleidinggebouw hoek Nonnenwater/Hoge Gouwe.

Witzier zag hier duidelijk niets in. "Met de doelstelling van Mooi Bolwerk hebben we de grond niet gekocht. Wij hebben genoeg te bieden om bij te dragen aan een mooi plan en dat willen we gezamenlijk realiseren."

In de brief aan het college stelt IDBB/Compartijn dat er onvoldoende vertrouwen is om met Mooi Bolwerk de samenwerking aan te gaan. "Wij gaan ons plan nu dan ook in nauwe samenwerking met de overige enthousiaste belanghebbenden vormgeven en uitvoeren." Compartijn wil op het Bolwerk een private woonzorgorganisatie opzetten met 26 kleine woonzorgeenheden, waar mensen met zware zorg, o.a. dementie, de laatste fase van hun leven prettig kunnen doorbrengen. Witzier hoopt voor de zomer het plan gereed te hebben en in oktober starten met de bouw.

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten