Logo goudsepost.nl


Financiële strop voor Gouda

Door Marianka Peters

Gouda - Precarioheffing op gas-, water- en elektriciteitsnetten wordt definitief afgeschaft. Dat heeft de Eerste Kamer afgelopen week besloten. Gemeenten mogen deze heffing in vijf jaar afbouwen. Daarna hoeven netbeheerders geen belasting meer te betalen voor het gebruik van gemeentegrond en hoeven zij deze kosten niet meer door te belasten aan hun klanten.

Het afschaffen van de precarioheffing is dus een meevaller voor de burger, die de laatste jaren een toeslag op zijn rekeningen zag staan. Voor de gemeente Gouda betekent het besluit van de Eerste Kamer een jaarlijkse tegenvaller van 2,3 miljoen euro. In 2014 werd de precario op kabels en leidingen in Gouda ingevoerd. Er is toen een tarief vastgesteld in de Verordening precarioheffing, dat uitkwam op € 954.000, dat door Oasen, Stedin en Tennet moest worden betaald. Genoemde bedrijven belastten deze precario door aan haar klanten. Een jaar later verdubbelde de gemeente Gouda het tarief en een jaar later volgde nogmaals een verhoging tot het maximaal toegestane bedrag, waarna genoemde bedrijven ruim twee miljoen euro moesten betalen. Dit bedrag werd vervolgens doorbelast aan de burgers. Of de gemeente de precarioheffing tot 2021 in stand houdt of eerder gaat afbouwen is nog niet bekend. In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente weten dat bij de programmabegroting 2018 zal worden bepaald hoe Gouda omgaat met deze nieuwe wetgeving.

Marianka Peters
Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten