Fusie Gouwestad met GoudaFM van de baan

Gouda - De bemiddelingspoging om een fusie tussen RTV Gouwestad en GoudaFM te bewerkstelligen is mislukt. Volgens GoudaFM zijn de cultuurverschillen tussen beide groepen te groot. Met name worden de leeftijdsverschillen tussen de medewerkers van de verschillende omroepen als reden opgegeven. Hiermee is een einde gekomen aan de bemiddelingspoging van de gemeente Gouda. In mei beslist de gemeenteraad over de toekenning van de zendmachtiging voor de komende vijf jaar. Decennia lang had RTV Gouwestad als lokale omroep de zendmachtiging in handen, maar nu heeft GoudaFM ook een aanvraag ingediend. "In november vorig jaar deed de gemeente het verzoek om te onderzoeken of er een samenwerking tussen GoudaFM en Gouwestad mogelijk zou zijn, zodat er maar een aanvraag voor de Goudse zendmachtiging over zou blijven," legt Henk Hoogmoed, voorzitter RTV Gouwestad, uit. "We hebben toen positief op dat verzoek gereageerd. In januari en februari heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden onder leiding van een door de gemeente aangezochte onafhankelijke procesbegeleider." Beide omroepen verschillen veel van elkaar. RTV Gouwestad is een onafhankelijke omroep, bestaande uit vrijwilligers, terwijl GoudaFM deel uitmaakt uit van een commercieel bedrijf. Dit is in strijd met de regelgeving van het Commissariaat voor de Media. Ondanks de grote verschillen was het bestuur van Gouwestad bereid om te integreren in GoudaFM, waarmee Gouwestad zou ophouden te bestaan. "We hebben gezamenlijk verschillende scenario's in beeld gebracht. Eind februari was onze gezamenlijke conclusie dat er maar één mogelijkheid overbleef. Er zou er een nieuwe lokale omroep moeten komen waarin de vrijwilligers die nu GoudaFM en Gouda TV verzorgen, samen zouden gaan met de vrijwilligers van Gouwestad RTV. We zouden samen een nieuwe stichting oprichten waarin Gouwestad op termijn zou opgaan. Harde randvoorwaarde voor Gouwestad was dat beide organisaties op basis van gelijkwaardigheid samen zouden bouwen aan een nieuwe publieke lokale omroep in Gouda." Dat bleek voor GoudaFM geen optie, waarop deze omroep de stekker uit het fusie-overleg trok. "Jammer, maar we laten het er niet bij zitten. Nu zetten we alles op alles om wederom de zendmachtiging voor de komende vijf jaar te verkijgen. Wij hebben 60 enthousiaste vrijwilligers, die allemaal graag door willen."

Goudse Post
Meer berichten